Odvagnuti važnije

Odvagnuti važnije

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 10, 34 – 11, 1)

 

    U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima: 
“Ne mislite da sam došao
mir donijeti na zemlju.
Ne, nisam došao donijeti mir,
nego mač.
Ta došao sam rastaviti
čovjeka od oca njegova
i kćer od majke njezine
i snahu od svekrve njezine;
i neprijatelji će čovjeku
biti ukućani njegovi.

 

    Tko ljubi oca ili majku više nego mene,
nije mene dostojan.
Tko ljubi sina ili kćer više nego mene,
nije mene dostojan.
Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom,
nije mene dostojan.
Tko nađe život svoj,
izgubit će ga,
a tko izgubi svoj život poradi mene,
naći će ga.

 

    Tko vas prima,
mene prima;
a tko prima mene,
prima onoga koji je mene poslao.
Tko prima proroka jer je prorok,
primit će plaću proročku;
tko prima pravednika jer je pravednik,
primit će plaću pravedničku.

 

    Tko napoji jednoga od ovih najmanjih
samo čašom hladne vode
zato što je moj učenik,
zaista, kažem vam,
neće mu propasti plaća.”

 

    Pošto Isus završi upućivati dvanaestoricu učenika, ode odande naučavati i propovijedati po njihovim gradovima.

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

    Zastani čovječe… istinski zastani nad svetosti, misterijem i dubinom ovih riječi. 

    Ono što već u Prvom čitanju (Iz 1, 11-17) na poseban način ostaje urezano po svetosti Pisma, jest važnost sljedećeg: prestanite zlo činiti! Učite se dobro činiti… što kao na jedan poseban način biva problematično u našem vremenu. Tko se to danas istinski zalaže za ugnjetenog, sirote, udovu? Tko se to istinski zalaže? Bojim se da potlačeni ostaje potlačenim, jer čovjek ne spoznaje kako odvagnuti važnije. 

     Predragi u Kristu, staze prave ne dao Bog da su danas zapuštene, ostavljene ili zaobiđene. Staze prave ukazuju na spasenje Božje. I to nam opjevava psalam dana. Dobrota, blagoslivljanje, uslužnost, velikodušnost – pred svim izazovima današnjice, od silne su važnosti. Odvagnuti važnije, istinski je blagoslov na koji nas potiče sveta Ljubav. 

       Ovo Evanđelje dana (Mt 10, 34 – 11, 1) neka nas vodi putem Krista… putem savjesti o odnosu prema Bogu, prema Vjeri, prema bližnjima… putem određenja važnijeg, korisnog, kao i isplativog ne samo za mene osobno, već i za moje bližnje… 

      Na ovom putu k Istini, te mudrosti svetog razlučivanja neka nas vodi Duh Sveti, Treća božanska Osoba. Duh Sveti neka nas potakne kako se istinski postaviti već pred ovim „sada” izazovom, jer je potrebno što češće i što iskrenije Kristu pripadati. Duh Sveti neka nam da snage i onda kad, kako Krist kaže i neprijatelji će čovjeku biti ukućani njegovi. O, kako nam je osobito tada Snaga i Milost Neba potrebna. 

 
 
Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb