Božja žetva

Božja žetva

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
(Lk 10, 1-9)

 

    U ono vrijeme: Odredi Gospodin drugih sedamdeset dvojicu učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći. Govorio im je: »Žetva je velika, ali radnika je malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Idite! Evo, šaljem vas kao janjce među vukove. Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće. I nikoga putem ne pozdravljajte. U koju god kuću uđete, najprije recite: ‘Mir kući ovoj!’ Bude li tko ondje prijatelj mira, počinut će na njemu mir vaš. Ako li ne, vratit će se na vas. U toj kući ostanite, jedite i pijte što se kod njih nađe. Ta vrijedan je radnik plaće svoje. Ne prelazite iz kuće u kuću.«

    »Kad u koji grad uđete pa vas prime, jedite što vam se ponudi i liječite bolesnike koji su u njemu. I kazujte im: ‘Približilo vam se Kraljevstvo Božje.’«

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

    Znate, predragi, kad dozrije to vrijeme ploda i kad taj isti plod biva spreman za žetvu, događa se vrijeme žetve. S tim istim vremenom, sam Isus određuje učenike i uspoređuje tu stvarnost koju im određuje i za sadašnjost i za budućnost. 

    Možemo li reći da je ovo vrijeme Božje žetve?! Da li su to u svom životu i vijeku smatrala solunska braća… utemeljitelji slavenske pismenosti?! Uistinu, čas je možda i dozreo… dozreo za nove stvarnosti koje su nam potrebne obraćenja i spasenja. 

    Prepustite se i danas trenucima molitve i razmatranju o svetosti žetve na koju nas sam Gospodin poziva. Idite k potrebitima… idite k onima na koje možete još uvijek utjecati, te ih privesti k Nebu i spasenju njihovih duša… jer uistinu približilo se Kraljevstvo Božje… Kraljevstvo Vječnosti, Nade i Mira. 

    Mir bio sa svima nama. 

 
 

Izvor: 

  1. Sveti zbor za bogoštovlje (1991.); Red Čitanja, Svetačka Čitanja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb