sv. Petar i Pavao, apostoli

sv. Petar i Pavao, apostoli

 

     Apostolski prvaci i mučenici, sv. Petar i Pavao, zauvijek bivaju sjedinjeni mučeničkom smrti. Susrećući se u Jeruzalemu, Antiohiji svoj vijek života i apostolstva okončavaju u Rimu. Za Neronova progonstva propovijedanje će zapečatiti krvlju. Naglavce će biti razapet u Vatikanu sv. Petar, dok će sv. Pavlu biti odrubljena glava na Ostijskoj cesti. 

   sv. Petar, apostol 

  Bio je to prvi papa, a biva rodom iz Betsaide, u Galileji. Nekoć Šimun, Jonin, ribar s Genezaretskog jezera, u svojim počecima s bratom Andrijom, biva učenikom Ivana Krstitelja, dok će se nakon Isusova krštenja na Jordanu pridružiti Isusovim učenicima. U svojim postupcima, on biva nagao, brzoplet, no dobra i velikodušna srca. 

    Isus, nazivajući ga Kefa (Stijena), naziva ga tako upravo zbog žarke vjere. Čak će u Getsemanskom vrtu, Petar biti taj koji će zgrabit mač, te odsjeći uho Malku, sluzi velikog svećenika. Pred Isusovom osudom, on se grije kraj vatre, te tri puta niječući učeništvo od Isusa Krista, pred pjevom jutarnjeg pijetla spoznaje zataju, te kajući se briznu u plač. 

    Po Uskrsnuću, bivaju mu upućene riječi: „Pasi jaganjce moje…”, te će Petar to istinski i činiti po Samariji, Judeji… I dok biva biskupom u Judeji, kralj Herod Agripa, po progonu mlade Crkve, baca sv. Petra u tamnicu i to s nakanom da ga poslije Pashe dade pogubiti, no tu ga Bog na čudesan način oslobađa okova i tamnice. 

    Naš autor dviju novozavjetnih poslanica, za cara Klaudija odlazi u Rim, te nekoć prijestolnica poganstva postaje prijestolnicom kršćanstva i papinstva. Po predaji, za vrijeme cara Nerona, 67. godine biva raspet naglavce na križ. U kripti bazilike sv. Petra, u najnovijim arheološkim istraživanjima, potvrđeni su tragovi njegova groba. 

 sv. Pavao, apostol

      Rođen u Tarzu, između 5. i 10. godine, Pavao potječe iz maloazijske židovske obitelji i to s pravom rimskog građanina. Uz hebrejsko ime Šaul, njegovo ime biva i Paulus. Stječući svoju naobrazbu i zvanje u Jeruzalemu, po tradiciji židovske dijaspore, izučio je i zanat graditelja šatora. 

     Po pripadanju farizejskoj sljedbi, progoni prve kršćane. Oko 34. godine, po obraćenju, pridružuje se apostolima, te kroz tri apostolska putovanja (više u Djelima apostolskim), organizira kršćanske zajednice u helenističkom svijetu, zbog čega će biti prozvan Apostolom naroda.

      Zatvoren u Cezareji, upućuje priziv na cara, te deportiran u Rim, djeluje iz pritvora. Postoji velika vjerojatnost da je potom mačem smaknut za vrijeme Neronova progonstva kršćana 67. godine. Sačuvano je njegovih četrnaest poslanica, upućenih mjesnim kršćanskim crkvama.

 
 
MOLITVA

     Bože, Ti si nas danas obradovao časnom svetkovinom svetih apostola Petra i Pavla. Od njih je Crkva primila početke Vjere i bogoslužja. Daj da u svemu slijedi i njihov nauk. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 
 
Izvori: 

  1. http://zupajastrebarsko.hr/
  2. Sveti zbor za bogoštovlje (2017.); Časoslov Rimskog Obreda, Kršćanska sadašnjost, Zagreb