Nagrada Vječnosti

Nagrada Vječnosti

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 19, 27-29)

 

    U ono vrijeme: Petar upita: »Ev0, mi sve ostavismo i pođosmo za Tobom. Što ćemo za to dobiti?« Reče im Isus: »Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na Prijestolje svoje Slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. I tko god ostavi kuće, ili braću ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i Život vječni baštiniti.«

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

     Iz stvarnosti ovog svetog Evanđelja (Mt 19, 27-29) pokušajmo se suživjeti s Predokusom Onog što su kušali sveti apostoli, dok im je sam Svetac Izraelov govorio. O, dao dragi Bog, da se istinski ugledamo i razveselimo po darovanoj Stvarnosti Neba. 

      Ostaje nam duboko vjerovati… Ostaje nam istinski nasljedovati revnost reda i ustrajnost molitve sv. Benedikta, zaštitnika naše Europe… zaštitnika te Kulture Zapada kojoj je istinski poput testamenta ostavljeno prvo čitanje koje se danas oživljava i tka u srcima prisutnih po sv. Misama. Riječ Mudrih Izreka (Izr 2, 1-9), ponovo pokušajmo sami uvijek iznova iščitati i razumjeti. 

       Preljubljeni, što god mi učinili s predanjem Bogu, te posvećenjem Istini, kao i razdavanjem potrebitima… činimo po Imenu Ljubavi, u Stvarnosti istinskog Predanja. 

 
 

Izvor: 

  1. Sveti zbor za bogoštovlje (1991.); Red Čitanja, Svetačka Čitanja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb