Biti jasni

Biti jasni

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 10, 7-15)

 

    U ono vrijeme: Reče Isus apostolima:
 »Putem propovijedajte:
 ‘Približilo se Kraljevstvo nebesko!’
 Bolesne liječite,
 mrtve uskrisujte,
 gubave čistite,
 zloduhe izgonite!
 Besplatno primiste,
 besplatno dajte!

 

    Ne stječite zlata, ni srebra, ni mjedi
 sebi u pojase,
 ni putne torbe,
 ni dviju haljina,
 ni obuće,
 ni štapa.
 Ta vrijedan je radnik hrane svoje.

 

    U koji god grad ili selo uđete,
 razvidite tko je u njemu dostojan:
 ondje ostanite sve dok ne odete.
 Ulazeći u kuću,
 zaželite joj mir.

 

    Bude li kuća dostojna,
 neka mir vaš siđe na nju.
 Ne bude li dostojna,
 neka se mir vaš k vama vrati.
 Gdje vas ne prime
 i ne poslušaju riječi vaših,
 iziđite iz kuće ili grada toga
 i prašinu otresite sa svojih nogu.

 

    Zaista, kažem vam,
 lakše će biti zemlji sodomskoj i gomorskoj
 na Dan sudnji,
 negoli gradu tomu.«

 

    Riječ Gospodnja.

 
 

    Predragi u Kristu, 
 

    prekrasno nam progovara današnji psalam: zakrili nasad desnice svoje, sina kog za se odgoji (Ps 80, 16). 

    Ljubljeni, neka nas Gospodin istinski, sveto i dostojanstveno zakrili. Dopustimo to… Ne bojmo se i danas zastati nad ovom svetom evanđeoskom Riječju, osluškujući što to Gospodin progovara, te promišljajući kako se postaviti nad svim tim, jer kako kaže sam Isus: Besplatno primiste, besplatno dajte! 

    Isus, kao pred apostolima, svojim učenicima… danas biva još jasniji pred nama, što nam potvrđuju ove svete, zapisane Riječi… nebeske Riječi Bogočovjeka. 

    Poput Isusa, i ti i ja, pozvani smo biti jasni pred Licem Neba. Biti jasni u svakom pogledu, pa i izričaju, jer jedino tako se razumije, shvaća, te dublje proniče svetost Istine. 

    Samo jasnoća pred bitnim ne vodi dvjema stazama i ne stvara pomutnju pred očitim… već kristalno bistro ima svoj smjer, svoj cilj i za svu Vječnost opstaje. 

    Biti jasan poput Isusa, pokušaj već sada. Želiš li Ga slijediti sred ovih blagih savjeta i jasnih uputa ili ne?! Uistinu, preporučujem ti za zagovor Blaženu Djevicu Mariju… jer samo je Ona mogla tako jasno i ponizno izreći Što god vam rekne, učinite. Neka vam taj savjet bude na blagoslov i spasenje. 

 
 
Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb