Ljubi brata

Ljubi brata

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 7, 1-15)

 

    U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: 
“Ne sudite
da ne budete suđeni!
Jer sudom kojim sudite
bit ćete suđeni.
I mjerom kojom mjerite
mjerit će vam se.
Što gledaš trun u oku brata svojega,
a brvna u oku svomu
ne opažaš?
Ili kako možeš reći bratu svomu:
`De da ti izvadim trun iz oka`,
a eto brvna u oku tvom?
Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga
pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun iz oka bratova!”

 

    Riječ Gospodnja.

 
 

    Predragi u Kristu, 

    današnja pouka Evanđelja nam jasno kaže o istini koja prebiva u našim životima. Događa se sud. Događa se mjerenje i konstantno izvagivanje, te vaganje… sveg dobrog, sveg plemenitog… naših bližnjih, naše braće i sestara. Koliko često, kao ljudi, upadamo u zamku mjerenja našim bližnjima i to ponekad apsolutno svega što su čak dobro učinili. Može li to biti s Božje strane?! 

     Naše je: gledati svoj posao! Naše je: gledati svoj cilj! Gledati put kojim želimo nešto postići, te isto tako promatrati kako istinski do Cilja, a Cilj je Krist – Put, Istina i Život. Povijest Starog Zavjeta su Kajin i Abel, a povijest Novog Zavjeta piše: Ljubi neprijatelja svog… To znači: ne ljubiti samo brata… ne ljubiti samo onoga do koga mi je stalo, već ljubiti i ono što mi nije drago, prihvaćajući samim tim izazov, te svladavajući možebitnu kušnju pred kojom sam se našao. 

      Što je to trun u oku, naspram brvna u oku? Ovdje povijest piše: ili blagoslov ili prokletstvo! … jer blagoslov je kad pokušavam svladati prepreke, razmirice i sve nepravde i k tomu još ljubiti, dok prokletstvo poseže uništavanjem i razdorom odnosa. Prvo, predragi, radimo na sebi… Radimo na sebi da bismo mogli početi raditi na drugima… po Ljubavi, Miru i Blagoslovu. 

 
 
Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb