Uz blago Vječnosti

Uz blago Vječnosti

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 6, 19-23)

 

   U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ne zgrćite sebi blago na Zemlji,

gdje ga moljac i rđa nagrizaju

i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu.

Zgrćite sebi blago na Nebu,

gdje ga ni moljac ni rđa ne nagrizaju

i gdje ga kradljivci ne potkapaju niti kradu.
 

Doista, gdje ti je blago,

ondje će ti biti i srce.
 

Oko je tijelu svjetiljka.

Ako ti je dakle oko bistro,

sve će tijelo tvoje biti svijetlo.

Ako ti je pak oko nevaljalo,

sve će tijelo tvoje biti tamno.

Ako je dakle svjetlost koja je u tebi tamna,

kolika će istom tama biti?«

 

   Riječ Gospodnja.

 
 

   Predragi u Kristu, predragi u svetosti ove evanđeoske Riječi,

    čuvena je ova sveta Isusova: gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce. To je tako mudro rečeno. To je tako sveto i dostojanstveno, Isus pružio, ne samo svojim učenicima, već i zahvaljujući evanđelju po Mateju i nama danas. 

    Pitam se: gdje je tu paralela između tog blaga i svjetla? Blago na Nebu, uistinu, blago je od samog Boga i same Vječnosti ovoj Zemlji ponuđeno… stoga ga ni moljac ni rđa ne nagrizaju… a kradljivci ne potkapaju niti kradu. Ova sveta mudrost… izrečena i potkrijepljena, uistinu, istinskim primjerima… dovodi nas do zaključka: nama je biti uz blago Vječnosti… 

    Jedino blago Vječnosti… jedino to blago… može me uvesti u vid, u opip… te uz svjetlost i vid, odnosno tu bistrinu… ukazati gdje pripadam i za što sam određen. 

    Jeste li ste ikad pitali: čemu tako klauzurni samostani… ? Tako zatvoreni, a opet za Vječnost otvoreni… za svetost predodređeni… mistični, kontemplativni… redovnici i redovnice? Da, oni tako željno i dostojanstveno, gotovo svakodnevno prianjaju uz svetost svjetiljke… ne površno, već čitavim bićem… prignuti tijelom uz zemlju… prionuti uz svjetiljku… žeđaju za ovim blagom ne nagriženim, ne potkapanim, niti ukradenim… 

    Ugledati nam se na te svete i časne primjere življenja, jer ljepota je življenja i života u promatranju, doživljavanju i dijeljenju same Vječnosti. Što onda možemo ovim primjerom i Isusovim riječima zaključiti? Upravo ono što je sam naš Gospodin Isus Krist izrekao: gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce. 

    Predragi, žudite za vječnim i svetim, a ne trenutnim i propadljivim blagom! 

 
 
Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb