Malen ili velik

Malen ili velik

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 5, 17-19)

 

    U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
 »Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke.
 Nisam došao ukinuti, nego ispuniti.
 Zaista, kažem vam,
 dok ne prođe Nebo i Zemlja,
 ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći,
 dok se sve ne zbude.
 Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi
 i tako nauči ljude,
 najmanji će biti u Kraljevstvu nebeskom.
 Tko ih bude vršio i druge učio,
 taj će biti velik u Kraljevstvu nebeskom.«

 

Riječ Gospodnja. 

 
 

    Vječnost nas i danas, predragi, poziva na promišljanje o svetosti Zakona, o svetosti Proroka… no, i o svetosti same Ljubavi. 

    Mislite, da je uistinu važno biti malen ili velik?! Toliko, po ljudskom gledanju i ne baš, no po Božjem gledanju itekako da je svaka stvar bitna… svaki detalj važan… Da, biti malen ili velik nije isto, ali je važno… kako… kome… gdje… kada… 

    Predragi, malen ili velik samo je možda usporedba, ali usporedba koja nas podsjeća na dobitak ili gubitak bivanja sred same svete Vječnosti. 

    Ispunjava se važno… Prolazi sve ovozemno… No, što ne prolazi?! Ne prolazi ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona… Uistinu, ne taj Zakon nekad biva grub, nepravedan, čak i neljudski, no Zakon Svetosti… Zakon Ljubavi… Zakon Božje Pravde i Istine… mora biti izvršen, ispunjen… Zašto?! Sama Vječnost zna… Sam Otac zna… 

    Budimo radije oni koji ne ukidamo, već vršimo i druge učimo… Budimo radije oni koji ne uništavamo, već obrađujemo, te radimo na polju Milosti, Ljubavi i Mira, ali i Istine, istinskog Blagoslova… da bi urodilo i donijelo ploda. 

    Kratka je možda evanđeoska Riječ, no toliko je bitna i toliko važna, da smo uistinu pozvani osluškivati, ali i raditi na polju svete Riječi, te poslušnosti. 

 
 
Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb