Presvetom Trojstvu

Presvetom Trojstvu

Presveto Trojstvo, siđi u moju dušu
– sv. Elizabeta od Presvetog Trojstva

      Duše Ljubavi, siđi na mene i učini da moj život izžarava Isusa Krista, da On u meni može obnoviti čitavo svoje Otajstvo. Ti, Vječni Oče, nagni se nad ovim malim stvorenjem, osjeni ga sjenom Duha Svetog i u njemu gledaj jedino Tvog Ljubljenog Sina u kojem imaš svu milinu. O, moja Presveta Trojice, sve moje, moje blaženstvo, Beskonačnosti u kojoj se gubim, predajem se Vama kao dar. Siđite u moju dušu da se izgubim u Vama u iščekivanju da dođem gledati u Vašem Svjetlu ponor Vaših Veličina. Amen.

 

Himan slave Trojstvu
– sv. Šimun

   Slava Tebi, Bože, što si nas na počecima dragovoljno stvorio. 
Slava Tebi, jer si nas pozvao da budemo na Tvoju živu Sliku i Priliku. 
Slava Tebi, Gospodine, jer si nas obdario slobodom i razumom. 

Slava Tebi, Oče Pravedni, koji si nas u svojoj Ljubavi htio zagrliti. 
Slava Tebi, sveti Sine Božji, koji si uzeo naše tijelo da nas spasiš. 
Slava Tebi, Duše Sveti, koji si nas obogatio svojim darovima. 

Slava Tebi, Bože, koji si nas doveo do spoznaje Tvog Božanstva. 
Slava Tebi, Gospodine, što si nas učinio prikladnim sredstvima za Tvoju Službu. 
Slava Tebi, Gospodine, koji nas pozivaš u Tvoje sjajno nebesko Boravište. 

Slava Tebi, Gospodine, koji si nas učinio dostojnima slaviti Te skupa s anđelima. 
Neka Te slavi svaki jezik Oče, Sine i Duše Sveti. 
Od Raja pa do dubina ponora neka je slavljeno Presveto Trojstvo. 
U svim vremenima i od svih stvorenja, slava Tebi u vijeke vjekova. Amen.

 

centered image

  © Tebi Presveto Trojstvo, sva čast, hvala i slava. Tebi, sva moć, sav blagoslov i sva radost. O, Oče, Sine i Duše Sveti… samo Tebi neka hiti svednevice naše srce, naša duša…

 

Krunica Presvetom Trojstvu

     Ova krunica, naziva se još i anđeoska, s obzirom da ju anđeli kerubini i serafini bez prestanka pjevaju, hvaleći i slaveći Presveto Trojstvo.

     Krunica se sastoji od triju devetica na slavu Trojstva, koja ima po devet zaziva kao podsjećanje na devet anđeoskih korova koji u Nebu slave Boga.

– Bože, u pomoć mi priteci.
– Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu…

uvodne molitve

 
Apostolsko vjerovanje
 

Oče naš…

Zdravo Marijo… (3×)

zaziv

    Blagoslivljajmo Oca, Sina sa Duhom Svetim, hvalimo i uzvisujmo Ga u vijeke.

pred zazivom od devet puta

Oče naš…

Zdravo Marijo…

zaziv (9×)

     Svet, svet, svet Gospodin Bog Sabaot, puna su Nebesa i Zemlja Tvoje Slave, hosana u visini.
     Slava Ocu…

na kraju svake devetice

    Blagoslovljeno sveto i nerazdjeljivo Trojstvo. Amen.

 

Litanije u čast Presvetog Trojstva

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

 

Kriste, čuj nas.

Kriste, usliši nas.

 

Oče, nebeski, Bože, … 

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …

Duše Sveti, Bože, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

 … smiluj nam se.

 

Bože, Jedini u naravi, …

Bože, u tri Osobe, …

Bože, Oče, Sine i Duše Sveti, oživljavajući Tješitelju, …

Neizmjerni, Sveti Bože, …

Sveti jaki, sveti neumrli Bože, …

Bože, kojega Nebesa nad nebesima ne mogu obuhvatiti, …

Bože, u kojemu, iz kojega i po kojemu je sve, …

Bože, u kojem živimo i jesmo, …

Bože, koji jesi, koji bijaše i koji ćeš po sve vijeke biti, …

Bože, koji otvaraš svoju Ruku i obasipaš sve što živi svojim Blagoslovom, …

 … smiluj nam se.

 

centered image

  © Zahvalimo Presvetom Trojstvu… Zahvali Ocu, Sinu i Duhu Svetom na postojanosti, daru života, daru Ljubavi, daru molitve, daru Vjere… Zahvali već sada…

 

Milostivo budi, oprosti nam, Presveto Trojstvo.

Milostivo budi, usliši nas, Presveto Trojstvo.

 

Od svakoga zla, …

Od svakoga grijeha, …

Od oholosti i pretvaranja, …

Od neumjerenosti i grešne sklonosti za zemaljska dobra, …

Od nevjere i krivovjerja, …

Od lijenosti u Tvojoj Službi, …

Od svake nečistoće u mislima, riječima i djelima, …

Po svojoj neizmjernoj Svemogućnosti, …

Po Bogatstvu svoje Dobrote i Ljubavi, …

Po neizmjernoj Veličini Tvojeg Milosrđa i Strpljenja, …

Na dan sudnji, …

 … oslobodi nas, Presveto Trojstvo.

 

Mi, grešnici, …

Da se Tebi, Presveto Trojstvo, Jedinom klanjamo, …

Da Tebi vjerno služimo sveg života svoga, …

Da nikad ne obeščastimo Tvog svetog Imena, …

Da svetkujemo Tebi posvećene dane s dostojnom pobožnošću, …

Da iskazujemo svojim roditeljima i poglavarima štovanje i ljubav, …

Da ne naškodimo ni jednom čovjeku, ni na duši, ni na tijelu, …

Da nikoga ne varamo, niti tuđa dobra ne prisvajamo, …

Da sačuvamo svoje srce od svake nedopuštene misli i želje, …

Da ne okaljamo svojega tijela ni jednim grešnim djelom, …

Da bližnjega ne osudimo i ničim ne naškodimo njegovu dobru, …

Da Tebe, Trojedini Bože, ljubimo nadasve, a bližnjega kao sama sebe, …

Da nikad ne preziremo obilje Tvoje Dobrote, Ljubavi i Strpljivosti, …

Da se u muci i križu pouzdajemo u Tvoju svetu Providnost, …

Da se uvijek posvećujemo živoj, svetoj i Bogu ugodnoj žrtvi, …

Presveto Trojstvo, …

 … Tebe molimo, usliši nas.

 
 
Oče naš…

– Presveto Trojstvo, jedan Bože.
– Smiluj nam se.

pomolimo se

     Svemogući, vječni Bože, koji si nama, svojim slugama, udijelio Milost da u svjetlu prave Vjere veličanstvo vječnoga Trojstva spoznamo i u tom se veličanstvu Jedinstvu klanjamo… udijeli nam čvrstu Vjeru, da i u najtežim nevoljama od staze Kreposti ne odstupimo i da nas ništa od Tvoje Ljubavi ne odijeli. Po Isusu Kristu, Sinu Tvojemu, Gospodinu našemu. Amen.

– Blagoslovilo nas Presveto Trojstvo, sačuvalo nas od svakog zla i privelo nas u Život Vječni.
– Amen.

 

Izvor: 

  1. Rosso M. (2015.); DEVETNICA PRESVETOM TROJSTVU, Zagreb