Kraljevstvo Vječnosti

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
(Lk 11, 14-23)

 

     U ono vrijeme: Istjerivaše Isus đavla koji bijaše nijem. Kad iziđe đavao, progovori njemak. I mnoštvo se divilo. A neki od njih rekoše: »Po Beelzebulu, poglavici đavolskom, izgoni đavle!« A drugi su iskušavajući Ga, tražili od Njega kakav znak s Neba. Ali On znajući njihove misli, reče: »Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno, opustjet će i kuća će na kuću pasti. Ako je dakle Sotona u sebi razdijeljen, kako će opstati kraljevstvo njegovo? Jer vi kažete da Ja po Beelzebulu izgonim đavle. Ako dakle Ja po Beelzebulu izgonim đavle, po kome ih vaši sinovi izgone? Zato će vam oni biti suci. Ali ako Ja Prstom Božjim izgonim đavle, zbilja je došlo k vama Kraljevstvo Božje.«

      »Dokle god jaki i naoružani čuva svoj stan, u miru je sav njegov posjed. Ako ako dođe jači od njega, svlada ga i otme mu sve njegovo oružje u koje se uzdao, a plijen razdijeli.«

       »Tko nije sa Mnom, protiv Mene je. I tko sa Mnom ne sabire, rasipa.«

 
 

      Predragi, 

      kao što nam sama scena ove evanđeoske Riječi progovara veličini Kraljevstva same Vječnosti, ono nam progovara i o istinskoj vladavini Krista Kralja vjekova. 

      Mi smo uistinu pozvani da sabiremo s Kristom… da poučeni evanđeoskim primjerom živimo, slijedimo i podučavamo Istinu Evanđelja… Istinu Vječnosti koja ostaje za sva vremena. 

      Prstom Oca nebeskog, Sin je taj koji izgoni, koji oslobađa… Sin je uistinu Onaj koji primjerom ukazuje na vjernost Nebu, Ljubavi i samoj Mudrosti. 

    Stoga, bez osude… pokušajmo dubinom srca, misli, riječi i djela slijediti Onog u kom je sve. Ljubeći Boga, te prihvaćajući Sina… ljubimo Istinu evanđeoske Riječi… ljubimo svetost same Vječnosti.

       Kraljevstvo Vječnosti, Kraljevstvo je Sina Jedinorođenca… stoga, ponizno priznajmo svu čast, slavu i vlast Gospodina našeg Isusa Krista.