LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU PO KRŠĆANSKOM APOSTOLATU U ŠIRENJU BOŽJEG KRALJEVSTVA (VIII. dan devetnice)

     Blaženi Ivane, tvoja ljubav prema Bogu bila je usko povezana s tvojom ljubavlju prema bližnjemu gdje je dobila svoju najjasniju potvrdu i očitovanje. Ona se najviše očitovala u tvojemu apostolskom radu da se vijest o Isusu Kristu i kršćanska vjera prošire, da se ljudi usreće Njegovom Istinom i uđu u Njegovo Kraljevstvo. Spoznatu Istinu da je u Isusu Kristu ostvarenje svih naših želja i težnja širio si posvuda u svojoj okolini, nadasve među mladima. Gotovo da nije bilo područja ljudskoga života gdje nisi bio apostolski nazočan svojom živom riječju, pisanjem i osobnim zalaganjem. Glavno područje tvojega apostolata bili su mladi kojima si posvetio svoj profesionalni rad i svoje slobodno vrijeme. Želio si ih najprije izgraditi u prave kršćane, a onda ih učiniti Kristovim apostolima. Ostavio si nam divne misli o svojem apostolatu i potrebi rada za spasavanje duša i širenje Božjeg kraljevstva među ljudima.
 
 

misli blaženog Ivana o ljubavi prema bližnjem i o apostolatu

 

– Dan što ga čovjek posveti drugom nije nipošto gubitak već dobitak. Dani u kojima ne učinimo ništa za druge, već samo za se, to su izgubljeni dani.

– Učiniti djelo ljubavi čovjeku koji trpi temelj je svakog duševnog života.

– Mladi naraštaj gaji zanosnu ljubav prema našemu Spasitelju koji je uvijek s njim u Presvetoj Euharistiji; tu on crpi svu svoju snagu za svoje djelovanje, za svoj apostolat.

– Sva ljudska djelatnost mora biti radi ljubavi, radi apostolata; radi toga da se širi Kraljevstvo Božje među ljudima.

– Važnije od umjetnosti jest odgajati i voditi ljude k Isusu, a u tomu poslu umjetnost, kao i sve što je stvoreno, ima samo pomagati čovjeku da dođe do Isusa.

– U radu mora biti prvi kriterij spas duša, dobro sv. Crkve i to onako kako to dobro zamišlja Sveta Stolica.

– Katolicizam se ne će širiti u nas ako ne bude bilo radnika, molitelja i patnika. To je jedan zakon u širenju Kraljevstva Božjega na Zemlji.

– Temelj našega apostolskog rada i uspjeha leži u nama samima, u našemu odnosu prema Isusu, koji u nama mora živjeti.
 
 

pomolimo se

     Gospodine Bože, Ti si Svojeg slugu, blaženog Ivana, ispunio Svojom Ljubavlju koju je on nesebično svjedočio i na razne načine iskazivao bližnjem. Nadasve ju je pokazivao privodeći mlade Tebi, radeći za njihovo nadnaravno dobro, za Spasenje njihovih duša, nastojeći o njih učiniti izgrađene i svjesne kršćane. Molimo Te da po zagovoru blaženog Ivana i mi nesebično širimo Tvoju Ljubav, radimo za proširenje Tvojega Kraljevstva i nastojimo privući Tebi što više duša. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 

   Oče Nebeski, u blaženome Ivanu dao si nam divan uzor kršćanskih vrlina. Svojim svetim životom on nam je pokazao kako se uz pomoć Tvoje Milosti i u laičkomu staležu može postići svetost života. Pomozi nam da, ohrabreni njegovom ljubavlju prema Kristu i Crkvi, idemo putom svetosti i nasljedujemo njegovu apostolsku revnost u širenju Tvojega Kraljevstva. Po njegovu zagovoru udijeli mi posebnu Milost za koju te sada molim… ako je to na korist mojemu vječnom Spasenju, a Tebi na slavu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 
 

Oče naš…

Zdravo Marijo…

Slava Ocu…

 
 
 

litanije u čast blaženog Ivana Merza

 

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

 

Kriste, čuj nas.

Kriste, usliši nas.

 

Oče Nebeski, Bože, …

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …

Duše Sveti, Bože, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

 

 …smiluj nam se.

 

Sveta Marijo, Majko Božja, …

 

Blaženi Ivane, svjetlo s Neba, …

Vitezu Krista Kralja, …

Odani štovatelju Srca Isusova, …

Pobožni klanjatelju Presvete Euharistije, …

Poslušni i vjerni sine Crkve Katoličke, …

Iskreni poštovatelju Svetog Oca, …

Marni provoditelju crkvenog učenja, …

Čisti sine Blažene Djevice Marije, …

Revni molitelju Gospine krunice, …

Proroče Božji, …

Novi čovječe u Kristu, …

Blaženi Ivane, heroju ljubavi prema bližnjemu, …

Božja umjetnino, …

Dive duha, …

Remek-djelo Duha Svetoga, …

Čudo Milosti Božje, …

Provoditelju liturgijske obnove, …

Apostole mladih i odraslih, …

Vitezu ženske časti, …

Uzore laičkoga apostolata, …

Uzore katoličkih intelektualaca, …

Uzore nastavnika i odgojitelja, …

Uzore i zaštitniče hrvatske katoličke mladeži, …

Blaženi Ivane, uzore borbe protiv grijeha, …

Uzore svladavanja i askeze, …

Strpljivi nositelju svagdanjega križa, …

Borče s bijelih planina, …

Punino kršćanske zrelosti i svetosti, …

Putokaze suvremenoga naraštaja, …

Pute naših dana, …

Svjedoče, zaštitniče i naš suputniče, …

Brate Ivane, …

 …moli za nas.

 
 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.

 
 

pomolimo se 

     Bože, naš Oče, blaženi je Ivan vjeran krsnom pozivu na svetost revno radio na odgoju mladeži u vjeri i kršćanskom životu. Udijeli i nama da, ojačani njegovim zagovorom i potaknuti njegovim primjerom, vjerno i hrabro navješćujemo Evanđelje i za Nj svjedočimo. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.