o putovanju u Egipat

razmatranje

 
 

    Anđeo se Gospodnji ukaza Josipu u snu i reče mu: “Ustani uzmi Dijete i Majku Njegovu, pa bježi u Egipat i budi ondje dok ti opet ne kažem, jer će Herod tražiti Dijete da Ga ubije” (Mt 2, 13).

     Budući da su sveti mudraci obavijestili Heroda, da se već rodio kralj Židovski, tiranski vladar je naredio da se ubiju sva djeca mlađa od dvije godine u okolici Betlehema. A tada Bog, želeći za sada sačuvati Svoga Sina od smrti, poslao je anđela da obavijesti Josipa kako treba uzeti Dijete i Majku Njegovu i pobjeći u Egipat. Promatraj ovdje spremnu poslušnost sv. Josipa koji je odmah krenuo na put, iako mu anđeo nije naložio trenutak polaska, bez sumnjičenja i istraživanja o vremenu i načinu putovanja te mjestu gdje će se u Egiptu boraviti. 

     Josip je odmah obavijestio Mariju, i iste noći, kako to s pravom tvrdi Gerson, sabirući siromašni alat svog zanata koji je mogao ponijeti sobom i koji mu je trebao poslužiti u Egiptu za prehraniti svoju siromašnu obitelj, skupa sa svojom zaručnicom Marijom, sam bez vodiča se uputio na put dug preko četiristo kilometara po planinama i grubim putovima pustinje. 

    Kako je morala biti velika patnja sv. Josipa na ovom putovanju videći kako trpi njegova draga zaručnica koja se još nije bila navikla hodati s ljubljenim Djetetom u naručju, koje su bježeći naizmjenično nosili Marija i Josip, u strahu da će na svakom koraku susresti Herodove vojnike, usred zime, po vjetru i ledu. 

    Što su mogli jesti tijekom ovog putovanja? Možda neki komad kruha koji su ponijeli sobom od kuće ili dobili proseći milostinju. Gdje su noću spavali? Vjerojatno u kakvom skloništu, štali, pod nekim stablom ili na otvorenom. 

      O, da… sv. Josip je bio potpuno sjedinjen s Voljom Vječnog Oca koji je htio da Njegov Sin još kao Dijete počne trpjeti kako bi zadovoljio za grijehe ljudi, ali nježno srce sv. Josipa puno ljubavi nije moglo ne kušati veliku muku gledajući kako Dijete drhti i plače od hladnoće i neudobnosti koje je doživljavalo. 

     Promatraj zatim koliko je morao trpjeti sv. Josip za vrijeme sedam godina boravka u Egiptu usred nepoznatog, poganskog i barbarskog naroda, budući da tu nije imao ni prijatelja ni rodbine koji bi ga posjetili. Sv. Bernard tvrdi da je sveti patrijarh bio primoran raditi dan i noć, kako bi prehranio svoju siromašnu zaručnicu i božansko Dijete, koje proviđa hranu svim ljudima i životinjama. 

 
 
 

molitva

 
 

  
Josipe, sveti moj patrijarše, po spremnoj poslušnosti koju si uvijek imao i gajio prema Volji Božjoj, isprosi mi od svog Isusa Milost da se Božjim Zapovijedima uvijek savršeno pokoravam. Na putu u Vječnost kojim moja duša putuje usred tolikih neprijatelja isprosi mi Milost da nikada sve do časa smrti ne izgubim Isusovo i Marijino društvo. U zajedništvu s njima sve muke ovoga života, pa i sama smrt bit će mi slatka i draga.

      O, Marijo, Majko Božja, po patnjama koje je Tvoja nježna Duša trpjela na putu u Egipat isprosi mi jakost da strpljivo i podložno podnosim sve nedaće i protivštine koje me zadese. A ti dragi moj Isuse, smiluj mi se! Ajme! Ti koji si moj Gospodin i Bog, nevin si htio još od djetinjstva toliko za mene trpjeti, a ja grešnik, koji sam toliko puta zaslužio Pakao, kako sam bio nezadovoljan i nestrpljiv kada sam trebao nešto pretrpjeti za Tebe! Gospodine moj, oprosti mi.

      Od sada sam spreman trpjeti koliko ti želiš i nositi sve križeve koje ćeš mi poslati. Pomozi mi svojom Milošću, inače ću ti se iznevjeriti. Ljubim Te Isuse moj, blago moje, sve moje i želim Te uvijek ljubiti, a da ti omilim pripravan sam trpjeti koliko Ti želiš. 

 
 
 

litanije u čast sv. Josipa

 
 

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

 
 

Kriste, čuj nas.

Kriste, usliši nas.

 
 

Oče, nebeski, Bože, …

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …

Duše, Sveti Bože, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože…

 …smiluj nam se.

 
 

Sveta Marijo, djevičanska zaručnice sv. Josipa, …

 
 

Sveti Josipe, slavni porode Davidov, …

Sveti Josipe, svjetlosti patrijarha, …

Sveti Josipe, zaručniče Bogorodice, …

Sveti Josipe, stidljivi čuvaru Djevice, …

Sveti Josipe, hranitelju Sina Božjega, …

Sveti Josipe, brižni branitelju Kristov, …

Sveti Josipe, glavaru svete Obitelji, …

Sveti Josipe, poočime Isusov, …

Sveti Josipe, s Neba poučeni o Tajnama Božjim, …

Sveti Josipe, vjerni i razboriti slugo Božji, …

Sveti Josipe, gorljivi vršitelju Volje Božje, …

Sveti Josipe, revni provoditelju Božjih nauma, …

Sveti Josipe, izbavitelju života Isusova, …

Sveti Josipe, kome se sam Gospodar Svemira pokoravao, …

Sveti Josipe, hranitelju i skrbniče Svete Obitelji, …

Sveti Josipe, koga je Kraljica svijeta i Gospodarica anđela slušala, …

Sveti Josipe, čuvaru Marijine časti, …

Sveti Josipe, svjedoče djevičanstva Marijina, …

Sveti Josipe, sudioniče Marijinih povlastica, …

Sveti Josipe, Isusu i Mariji preslični, …

Sveti Josipe, uzore očinske brige i budnosti,  …

Sveti Josipe, potporo i upravitelju kršćanskih obitelji, …

Sveti Josipe, uzore obiteljske ljubavi, sloge i vjernosti, …

Sveti Josipe, prijatelju djece, …

Sveti Josipe, zaštitniče djevičanske čistoće, …

Sveti Josipe, čuvaru djevica, …

Sveti Josipe, ljubitelju siromaštva i pomoćniče sirota, …

Sveti Josipe, diko i uzore obrtnika i radnika, …

Sveti Josipe, branitelju putnika, …

Sveti Josipe, utočište grešnika, …

Sveti Josipe, utjeho žalosnih, …

Sveti Josipe, pravedni, …

Sveti Josipe, prečisti, …

Sveti Josipe, premudri, …

Sveti Josipe, jaki, …

Sveti Josipe, pokorni, …

Sveti Josipe, vjerni, …

Sveti Josipe, ogledalo strpljivosti, …

Sveti Josipe, sigurna nado našeg Spasenja, …

Sveti Josipe, savjetniče u dvojbama, …

Sveti Josipe, ljiljane netaknute čistoće, …

Sveti Josipe, bisere poniznosti i krotkosti, …

Sveti Josipe, obrano stradalnika, …

Sveti Josipe, zaštitniče umirućih, …

Sveti Josipe, jaki štite protiv zasjeda đavolskih, …

Sveti Josipe, strahu zlih duhova, …

Sveti Josipe, zaštitniče i branitelju cijele Crkve, …

Sveti Josipe, krunom Slave Presvetog Trojstva ovjenčani, …

Sveti Josipe, izbavitelju iz svake nevolje, …

 …moli za nas.

 
 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

 
 

Postavio si ga gospodarom Doma Svojega

i poglavarom svega Imanja Svojega.

 
 

pomolimo se

      Bože koji si se neiskazanom Providnosti udostojao izabrati svetog Josipa za zaručnika Presvetoj Majci Svojoj, daj, molimo, da koga kao pokrovitelja na Zemlji častimo, zavrijedimo imati zagovornikom na Nebu. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.