Ljubav se ostvaruje

Ljubav se ostvaruje

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
(Lk 2, 22-35)

 

    Kad se po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe (roditelji) Isusa u Jeruzalem da Ga prikažu Gospodinu – kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu! – i da prinesu žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića. 

    Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivaše Utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu. Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega. Ponukan od Duha dođe u Hram. I kad roditelji uniješe Dijete Isusa da obave što o Njemu propisuje Zakon, primi Ga on u naručje, blagoslovi Boga i reče: 

                              »Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru,
                               po Riječi svojoj, u Miru!
                               Tà vidješe oči moje
                               spasenje Tvoje,
                               koje si pripravio
                               pred licem svih naroda:
                               svjetlost na prosvjetljenje narodâ,
                               slavu puka svoga izraelskoga.«

    Otac njegov i Majka divili se što se to o Njemu govori. Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, Majci Njegovoj: »Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan – a i Tebi će samoj mač probosti dušu – da se razotkriju namisli mnogih srdaca!«

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

    Predragi u Kristu, 

   ovo sveto Evanđelje, puno Svjetla i Istine, pruža nam možda pomalo skrivenu Istinu i Mudrost Neba koja se treba očitovati pred licem svih naroda… Ovo sveto Evanđelje nam daje spoznati ljepotu Istine koja u sebi krije bogatstvo samog Svjetla… kao i bogatstvo Istine koja u sebi uistinu ostaje Istinom. 

    Vidite, sv. Šimun, pravednik… bio je čovjek iščekivanja… i stoji zapisano: i Duh Sveti bijaše na njemu. Nadalje, još više nam može biti zanimljiv taj govor ili to ostvareno proročanstvo samog Duha Svetog… samog Boga… tom starcu, Šimunu: da neće vidjeti smrti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega. 

    Tko je to Pomazanik?! Nije li to upravo Mesija, Krist… Sin Boga Živog… i na propast… i na uzdignuće mnogima u Izraelu, a vjerujte mi i danas u svijetu… No, i Majci Bol zbog otkrivenja namisli srdaca biva prorečena… 

    Ovo sveto Evanđelje nam upravo želi otvoriti vrata Mesiji, Kristu… Svjetlu Ljepote, Ljubavi, Nade i Mira… kako bismo i sami spoznali da svako vrijeme iščekivanja, sa sobom nosi svoj sveti preporod… svoje ostvarenje… jer Ljubav se uistinu po svjetlu Uskrsnuća i samoj Istini ostvaruje. 

 
 

Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2007.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb