Tražiti i vršiti Božju Volju – Tom Peterson

     Kada više niste usredotočeni prvotno na sebe, nego tražite Božju Volju u svojem životu, krećemo u pustolovinu nove evangelizacije, odnosno u otkrivanje Božjeg Plana za nas i svrhe našeg postojanja. Ništa nas ne može tako usrećiti ni ispuniti kao kad živimo tako da vršimo savršenu Božju Volju. Ona je specifična za svakoga od nas. Iskrena srca zamolite Duha Svetoga da vas vodi na vašem putu, živite deset Božjih Zapovijedi, molite, pomažite drugima i gledajte kakva se čuda oko vas počinju događati.
 
 
© prekrasan ulomak i riječi Toma Petersona smo pronašli i izdvojili za vas u prvom poglavlju knjige Putokaz za Nebo Randy Haina. Neka vam ove riječi osvijetle pute već ovog dana za pronalazak vlastita putokaza u svu Vječnost. (FIGULUS, Zagreb, 2017.)