Pouka uvoda u Vječnost

Pouka uvoda u Vječnost

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
(Lk 21, 34-36)

 

    U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj Dan jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji. Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega.«
 

    Riječ Gospodnja. 

 
&nsbp;

     Subota mi je nekako kao dan, još iz djetinjstva… poznata po tim ministrantskim susretima, kao i susretima za zbor, za pjevanje… Subotom većinom Sveta Misa je znala biti u jutarnjem terminu oko 07:00, 08:00 sati… Subotom također, svi mi nekako prianjamo uz čišćenje stanova, automobila… soba, kuća… Subota, kao da je stvorena i za vježbu i za pripravu i za očišćenje… da bismo mogli posegnuti za onom Stvarnosti kojoj uistinu pripadamo… 

    Subota je i Majčin dan… dan, koji smo osobito u ovom liturgijskom periodu „Vrijeme kroz godinu” znali posvetiti našoj Majci, Gospi Karmela, Kraljici Mira, kao i prve subote Njenom Prečistom Srcu. I sada smo u suboti, jer je to Božja sveta Volja, jer je to Volja Oca i Sina i Duha Svetog… jer je to Volja Trojedine Istine i Predragocjene svete Mudrosti, koja nas želi… koja nas budi i potiče da joj se već sada, pa i u konačnici u cijelosti predamo… u cijelosti… 

    Ono što Isus progovara svojim učenicima ovog dana, ove subote… to su Riječi Pouke uvoda u Vječnost. Svu tu pažnju, pa i pouku brižnosti i poticaja za ono što slijedi… koju nam sam Isus pruža i daje, treba nas uistinu usmjeriti na svetost te ozarene Vječnosti, jer kao ova strana Plemenitosti Božje Volje i Dobrote, pa i Brižnosti gotovo čitavog Neba, tako ona strana Zlikovca ima svoje određene i taktike i prijevarne izmišljotine i svoju pouku za svoje podanike i svoje sinove Propasti! 

    Ljudi, trijezni i NADASVE OPREZNI budite! Nema Križa bez Krista, jer bilo kakva zamka koja se želi nametnuti današnjem kršćaninu u Ime Križa, pa i u Ime svetosti Vjere kojoj smo se predali i kojoj, nadam se još uvijek, želimo pripadati… uistinu PREDMET JE PROPASTI! To drvo i ta simbolika, ne služi Bogu, AKO ISKLJUČUJEMO TIJELO KRISTA S KRIŽA… služimo Zlu, osim ako se radi o postuskrsnom Križu, koji je blistava Istina, jer Pobjednik je uskrsnuo… ali ne iz zamke, ne iz prevare… kako to neki i danas žele uvaliti pod Vjeru Svetosti i Milosti… nego iz same Ljubavi, za Spasenje čovječanstva, pa i tvoje i moje… 

    Što Isus govori?! Na što Isus poziva?! … budni budite i u svako doba molite… Što dalje govori?! … da uzmognete umaći svemu tomu… Ali zašto?! Zbog čega?! Ma da bismo istinski mogli … stati pred Sina Čovječjega.

    A ja vas pitam… osobito vas dragi svećenici… Gdje je nestala ova Nauka današnjice?! Gdje je nestala Pouka istinske Ljubavi?!

 
 

Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb