Zalog Baštine

Zalog Baštine

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 5, 1-12a)

 

    U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe Mu učenici. On progovori i stane ih naučavati:

    »Blago siromasima duhom:
    njihovo je Kraljevstvo nebesko!
    Blago ožalošćenima:
    oni će se utješiti!
    Blago krotkima:
    oni će baštiniti zemlju!
    Blago gladnima i žednima Pravednosti:
    oni će se nasititi!
    Blago milosrdnima:
    oni će zadobiti Milosrđe!
    Blago čistima srcem:
    oni će Boga gledati!
    Blago mirotvorcima:
    oni će se sinovima Božjim zvati!
    Blago progonjenima zbog Pravednosti:
    njihovo je Kraljevstvo nebesko!
    Blago vama, kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slȁžu protiv vas!
    Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na Nebesima!
    Tȁ progonili su tako proroke prije vas!«

 

    Riječ Gospodnja.

 
 

    Predragi, svaka stvarnost ovog svijeta koja se čovjeku danas nameće kao neka prava stvarnost, pravi put, pravi odabir, pravi cilj… može biti velika zamka, velika opasnost i u konačnici veliko prokletstvo, osobito onda kad shvatiš da se pronalaziš u pustoši, u pustinji… jer ništa i nitko te ne može ispuniti, a sve do sad obavljeno, po nekom zakonu odvelo te na potpuno isprazan, prevaren i lažan način življenja, djelovanja… ne dao Bog i umiranja. 

    Puno je danas samoprozvanih! Puno je danas tzv. samoosvještenih! Pitanje je: Na kojoj je to sve bazi? … jer ako se moje srce ne raduje i ne kliče; ako moj duh ne osjeća potvrdu, kao ni zadovoljstvo; ako moj život biva ugrožen, a ja vječno kao da propadam, kao da u ničem ne uspjevam… onda uistinu nešto tu gadno ne funkcionira. 

    Još jučer smo pjevali Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim i već danas slavimo svetkovinu Obećanja, ali i Ispunjenja. Bog nikad ne izdaje. Bog nikad ne ostavlja. Bog nikad ne krši Svoje Obećanje i koliko god se čovjek okretao od Boga i izvrćao sve to Njegovo, Bog opet ostaje Spomen Riječi, Ljubavi i Odanosti. 

    Što je potrebno? Što su sveci činili? Kako su sveci svladavali grijeh, napasti, poteškoće? Kako su sveci umirali? Tko o tom danas piše? Tko o tom danas svjedoči? Tko to danas živeći prenosi? 

     Ljubljeni, naježimo se od Božje Ljubavi i prionimo bar malo uz slavu svetih, kako molitvom, još više djelatnom ljubavlju prema potrebitima. 

 
 
Izvor: 

  1. Sveti zbor za bogoštovlje (1991.); Red Čitanja, Svetačka Čitanja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb