Idi i navješćuj

Idi i navješćuj

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
(Lk 9, 57-62)

 

   U ono vrijeme: Dok su Isus i Njegovi učenici išli putem, reče Mu netko: »Za Tobom ću kamo god Ti pošao.« Reče mu Isus: »Lisice imaju jazbine, ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema ni gdje bi glavu naslonio.«

   Drugomu nekom reče: »Pođi za mnom!« A on će Mu: »Dopusti mi da prije odem i pokopam oca.« Reče mu: »Pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve, a ti idi i navješćuj Kraljevstvo Božje.«

   I neki drugi reče: »Za Tobom ću, Gospodine, ali dopusti mi da se prije oprostim sa svojim ukućanima.« Reče mu Isus: »Nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire natrag, nije prikladan za Kraljevstvo Božje.«

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

    Predragi, 

    kad bi svu ovu evanđeosku stvarnost, ovog dana, mogao svesti na ono bitno, bio bi to srž ovih riječi: Idi i navješćuj. 

    Idi i navješćuj, jer si samo po Ljubavi izabran i posijan kao sjeme, te poslan tamo gdje je to uistinu i bitno, ali je isto tako važno biti svjestan prve evanđeoske slike u kojoj poslanje ne pruža nikakvu sigurnost, pa ni zaštitu… Ta i Sin Čovječji nema ni gdje bi glavu naslonio

    Idi i navješćuj, jer blagoslovi silni ulaze u srce i tvoje, kao i u srca onih do kojih Riječ, pa i djela dopiru. Tu, ta ljubav srca, više ništa nema s ovozemaljskim. Tu, ta ljubav srca, sve prima i sve oplođuje za svu Vječnost. 

    Ne boj se, već idi i navješćuj, sve plodove i sve darove Duha Svetog… sva blaženstva i svu evanđeosku stvarnost… sve ono srcima potrebno i neophodno, za svu Vječnost. 

    O, Bože… dopusti nam da uistinu već sad hodimo kamo Ti želiš… jer Tvoja neumorna Riječ treba da dopre do svih krajeva svijeta… u sve vijeke vjekova. Amen. 

 
 
Izvor:

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb