Nedjeljna (XXV.) Služba RIJEČI

Nedjeljna (XXV.) Služba RIJEČI

    Čitanje Knjige proroka Izaije
(Iz 55, 6-9)

 

    Tražite Gospodina dok se može naći,
zovite Ga dok je blizu!
    Nek bezbožnik put svoj ostavi,
a zlikovac naume svoje.
    Nek se vrati Gospodinu koji će Mu se smilovati,
k Bogu našem, jer je velikodušan u praštanju.
    Jer moje misli nisu vaše misli
i puti moji nisu vaši puti, govori Gospodin.
    Visoko je iznad Zemlje Nebo:
tako su visoko puti moji iznad vaših putova,
    i misli moje iznad vaših misli.

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

    Blizu je Gospodin svima koji Ga prizivlju. 
    [Ps 145, 2-3. 8-9. 17-18 (Ø.: 18a)]

 

    Svaki ću dan Tebe slaviti,
Ime ću Tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.
    Velik je Gospodin i svake hvale dostojan,
nedokučiva je veličina Njegova! Ø

    Milostiv je i Milosrdan Gospodin,
spor na srdžbu, bogat dobrotom. 
    Gospodin je dobar svima,
Milosrdan svim djelima svojim. Ø

    Pravedan si, Gospodine, na svim putovima svojim
i svet u svim svojim djelima.
    Blizu je Gospodin svima koji Ga prizivlju,
svima koji Ga zazivaju iskreno. Ø

 
 

    Čitanje Poslanice svetog Pavla apostola Filipljanima (Fil 1, 20c – 24. 27a)

 

    Braćo:
Krist će se uzveličati u mome tijelu, bilo životom, bilo smrću. Tȁ meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak! A ako mi živjeti u tijelu omogućuje plodno djelovanje, što da odaberem? Ne znam! Pritiješnjen sam od ovoga dvoga: želja mi je otići i s Kristom biti jer to je mnogo, mnogo bolje; ali ostati u tijelu potrebnije je poradi vas. Samo se ponašajte dostojno evanđelja Kristova. 

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

   Ø Aleluja! Otvori, Gospodine, srce naše
              da se priklonimo Riječima Sina Tvoga! Ø Aleluja!  (usp. Dj 16, 14b)

 
 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 20, 1-16a)

 

    U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: 

    »Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni, pa i njima reče: ‘Idite i vi u moj vinograd pa što bude pravo, dat ću vam.’ I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako. A kad izađe o jedanaestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče im: ‘Zašto ovdje stojite vazdan besposleni?’ Kažu mu: ‘Jer nas nitko ne najmi.’ Reče im: ‘Idite i vi u vinograd.’

    Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: ‘Pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih.’ Dođu tako oni od jedanaeste ure i prime po denar. Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: ‘Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu.’

    Nato on odgovori jednomu od njih: ‘Prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?’

    Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.«

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

Izvor: 

  1. Hrvatska biskupska konferencija (2007.); Lekcionar I. – Nedjelje A B C i SVETKOVINE GOSPODNJE, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb