Zaneseni Naukom

Zaneseni Naukom

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
(Lk 4, 31-37)

 

    U ono vrijeme: Siđe Isus u Kafarnaum, grad galilejski. I naučavaše ih subotom te bijahu zaneseni njegovim naukom jer silna bijaše riječ njegova. 

    A u sinagogi se zatekao čovjek s duhom nečistoga đavla. On povika u sav glas: “Hej, što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš! Znam ja tko si ti: Svetac Božji.” Isus mu zaprijeti: “Umukni i iziđi iz njega!” Nato đavao čovjeka obori u sredinu te iziđe iz njega ne naudiv mu ništa. I nasta opće zaprepaštenje te se među sobom razgovarahu: “Kakve li riječi! S vlašću i snagom zapovijeda nečistim dusima te izlaze!”

      I glas se o njemu širio po svim okolnim mjestima.

 

      Riječ Gospodnja.

 
 

   Predragi u Kristu, kako je moćno kad razmatramo o Sili i Snazi svetosti Kraljevstva… Kako li je moćno i zadivljujuće kad se vraćamo unatrag, te posadašnjujemo Riječ Istine, Riječ Mudrosti. 

    Znam ja tko si ti – kaza u sav glas taj čovjek s duhom nečistoga đavla. Ali, zna li naše srce tko je istinski njegov vladar? Komu pripada? Zadivljuje li se naše srce… ma naše biće, pred misterijem ovog silaska Sina svete Vječnosti u Kafarnaum, te pred Naukom koja slijedi i ovog dana i ovog trenutka. 

    Nije znanje bitno. Nije ni prokazivanje bitno! Bitno je naše konačno opredjeljenje, te naša pripadnost Sinu svete Vječnosti! 

     Dok danas razmatramo nad Bolom, Patnjom; nad Mukom i Trpljenjem… nad Raspećem i Smrću Sina Milosti… pitajmo se: Jesmo li i mi poput ovog općeg, nastalog zaprepaštenja naroda… zaneseni Naukom? Jesi li čovječe zanesen Isusom? Jesi li zanesen Moću, Silom i Snagom Kraljevstva kojem i ti pripadaš, kojem svi zajedno idemo, dolazimo, te se u konačnici ujedno i vraćamo… ? 

      Biti zanesen, te slijediti Istinu, neka nam bude prvotnim zadatkom sred sve stvarnosti u kojoj živimo, mičemo se i jesmo

 
 

Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb