Važnost pojedinca

Važnost pojedinca

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 1, 1-16. 18-23)

 

    Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova. 

    Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća. Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram. Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma. Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj. Jišaju se rodi David kralj. 

    Davidu bivša žena Utijina rodi Salomona. Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa. Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja. Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija. Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Jošija. Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon. 

    Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel. Zerubabelu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor. Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud. Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov. Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist. 

    Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž Njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u Njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će Sina, a ti ćeš Mu nadjenuti Ime Isus, jer će On spasiti narod svoj od grijeha njegovih.«

    Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: 
    Evo, Djevica će začeti i roditi Sina
    i nadjenut će mu se Ime Emanuel – 
    što znači: S nama Bog.

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

    Kad ponovo kreneš s iščitavanjem svih ovih imena… svih ovih Božjih ljudi i Božjih pojedinaca… postoji trenutak u kojem Bog misli i na njih, ali i na tebe i na mene… postoji točan trenutak, kao i vrijeme i mjesto, gdje stoji zapisano i urezano ime naše… naša postojanost… naše sve… jer smo Bogu važni. 

    Ljubav, kojom nas nebeski Otac i Sin i Duh Sveti, žele obgrliti, neizmjerna je… jer se radi i o Stvoritelju, Spasitelju, Otkupitelju, pa i Sveuzdržavatelju… Ne kloni duhom, već si osvijesti veličinu važnosti… tebe kao pojedinca, kao i tebe kao svete zajednice Svete Majke Crkve, u cijelosti… 

    Tvoje je ime bitno… još više tvoja sudbina… tvoja stvarnost… tvoj život… bitni su… Boga znaj, poput Marije veličati… Bogu znaj, poput Majke, klicati… Bogu istinski znaj u cijelosti, neodjeljivo… pripadati… 

    … jer Njegov Pogled i sad biva na tebi… Njegove Ruke, žele te podržati i voditi stazama Svetosti, Ljubavi, Nade i Mira.

    Radujmo se s Ljiljanom Milosti, našom Majčicom… I dok slavimo Njen Presveti dan Rođenja, slavimo stvarnost odnosa s Njom… 

 
 

Izvor: 

  1. Sveti zbor za bogoštovlje (1991.); Red Čitanja, Svetačka Čitanja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb