Uz Svjetlo, Milost i Majčin Štit

Uz Svjetlo, Milost i Majčin Štit

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 24, 42-51)

 

    U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.«

    »Tko li je onaj vjerni i razumni sluga što ga gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme? Blago onome sluzi što ga gospodar kada dođe nađe da tako radi. Zaista, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim.«

    »No, rekne li taj zli sluga u srcu: ‘Okasnit će gospodar moj’ pa stane tući sudrugove, jesti i piti s pijanicama, doći će gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u čas u koji i ne sluti; rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među licemjerima. Ondje će biti plač i škrgut zubi.«

 

    Riječ Gospodnja.

 
 

    Predragi u Kristu, 

    riječi Sina svete Vječnosti, danas, kao i u svu Vječnost, trebaju nas snažno i odvažno upraviti na budnost… pa i na budnost svih izazova današnjice. Krist, Sin Vječnosti, na jedan originalan način progovara o budnosti onog vjernog i razumnog sluge. Uistinu, vrijeme je da se svim srcem i svom dušom odamo budnosti… jer je kradljivaca sve više, vremena sve manje, a Gospodar i Neba i Zemlje brzo dolazi… kao što je i sam o tom progovorio, danas. 

    Postavimo se u ulogu stražara. Naše duše trebaju, poput svjetiljke pune ulja, biti pripravne. Naša srca, poput dobrih slušatelja i hitrih izvršitelja Riječi, trebaju biti pripravna. Stoga, opašimo se, osnažimo se… Budimo jednostavno hrabri u svakom svom novom pothvatu, jer je Gospodin blizu. 

    Svaki dan nosi svoje iskustvo. Svaki dan biva zapečaćen Riječju Gospodina našeg Isusa Krista. Svaki dan, mi smo postavljeni pred novim izazovima, pred kojima je pitanje kako ćemo odreagirati, jer kušnji i napasti sve je više. Svaki dan je Božji dan u kojem mogu dati se Svjetlu, dati se Milosti i otvoriti se za nov i jedinstven Aleluja, koji čitavim Nebom odzvanja. 

    Neće okasniti, kao što ni mi ne bismo trebali dopustiti srcu ili pak umu da zaluta i da dobije udes među licemjerima… O, Kraljice Neba i Majko svete Milosti, pomozi nam… Pomozi nam sred naših vapaja, vapijući uz nas. Pomozi nam u ovoj Dolini Suza… pomozi nama prognanim sinovima Eve… Kraljice Milosrđa i Spasenja, vodi nas putem vjernosti, odanosti, poniznosti, poslušnosti i ljubavi… 

    Neka nam Nebo pomogne, a mi se uz trud, marljiv rad i skrovitu molitvu odvažimo bdjeti i zorno živjeti. 
 
 

Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb