Srcem urediti život

Srcem urediti život

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 18, 21 – 19, 1)

 

    U ono vrijeme: Petar pristupi Isusu i reče: »Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?« Kaže mu Isus: »Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.«

    »Stoga je Kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše deset tisuća talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima te se podmiri dug. Nato sluga pade ničice preda nj govoreći: ‘Strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti.’ Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti.«

    »A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše sto denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: ‘Vrati što si dužan!’ Drug padne preda nj i stane ga zaklinjati: ‘Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti.’ Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga.«

    »Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: ‘Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svomu drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao?’ I gospodar ga, rasrđen, preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu.«

    Kad Isus završi ove besjede, ode iz Galileje i dođe u judejski kraj s onu stranu Jordana. 

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

    Zastani, predragi čovječe… zastani nad ovom Svetosti i ljepotom evanđeoske Riječi… zastani u tišini i čini ono… upravo ono čemu te ova stvarnost svete Tišine i odjeka evanđeoske Riječi u srcu uči i odgaja… 

    Ukoliko ti je teško neke stvarnosti života prihvatiti ili se pomiriti s nekim događajima te vlastite prošlosti, pokušaj… uistinu te molim… trudi se i pokušaj, unatoč svemu pomiriti se… prihvatiti… jer život se nastavlja… jer ožiljak treba zacijeliti i ići dalje… melemom vlastitog truda, zalaganja, napora, pa i predanja u Božju Milost i Nadu, da će se vratiti radost na lice tvoje i Mir u srce tvoje… 

    I tako, iz dana u dan… iz stvarnosti u stvarnost… uređuj srcem svoj život… To je ono čemu nas Nebo odgaja… srcem uređivati stvarnost života… srcem uređivati te tzv. nepodmirene dugove i račune, koji se vrzmaju po našim umovima… 

    Zlatno pravilo Pisma nas uči da činimo jedni drugima, upravo ono što bismo željeli da nama biva učinjeno… I zato, vodeći se upravo i tim Pravilom, trudimo se… maksimalno se trudimo da sve bude upravo onako kako treba biti… i da se u konačnici svetost Božje Volje ispunja… 

 
 
Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb