Vlast nad grijehom

Vlast nad grijehom

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 9, 1-8)

 

    U ono vrijeme: Isus uđe u lađu, preplovi i dođe u Svoj grad. Kad gle, doniješe Mu uzetoga koji je ležao na nosiljci. Vidjevši njihovu Vjeru, reče Isus uzetome: »Hrabro, sinko, otpuštaju ti se grijesi!«

     A gle, neki od pismoznanaca rekoše u sebi: »Ovaj huli!« Prozrevši njihove misli, reče Isus: »Zašto snujete zlo u srcima? Ta što je lakše reći: ‘Otpuštaju ti se grijesi’ ili reći: ‘Ustani i hodi?’ Ali da znate da je vlastan Sin Čovječji na Zemlji otpuštati grijehe!«

     Tada reče uzetomu: »Ustani, uzmi nosiljku i pođi kući!«

      I on usta te ode kući. 

     Kad mnoštvo to vidje, zaprepasti se i poda slavu Bogu koji takvu vlast dade ljudima. 

 

     Riječ Gospodnja. 

 

    Prva stvarnost, predragi u Kristu, na koju želimo obratiti pažnju ovog dana i o kojoj želimo razmatrati i žarko zavapiti, sagledavajući svu stvarnost oko nas, a misleći pritom na spasenje duše, jest vlast Božja ili vlast Sina Čovječjeg, Isusa Krista, nad grijehom. 

   Ništa nije toliko lako, pred stvarnosti Neba, doli je svet, dostojanstven, brz i efikasan… pravedan i istinit Božji Oprost ljudskih nesavršenosti i grijeha. Upravo stoga, Isus pri upitu napominje: vlastan je Sin Čovječji na Zemlji otpuštati grijehe! 

    Predragi u Kristu, dok i danas molimo Oče naš, spomenimo se pred Nebom i pred Zemljom riječi u srcu molitve: I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim

    O, ljubljeni, kako je od osobite važnosti sred ove molitve važan taj drugi dio: kako i mi otpuštamo. To je gotovo Zakon Pravde, Ljubavi i Nade. 

    Milostivi Oče, gotovo na samom početku ovog mjeseca srpnja, želimo Ti žarko zavapiti da nam po svom Sinu, kao i svim Njegovim službenicima, pomazanicima i prezbiterima udijeliš sveti, neuništivi i trajni oprost svih grijeha. To Te tako silno molimo i za to Ti tako žarko vapimo. 

 
 
Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb