Upute Ljubljenog

Upute Ljubljenog

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 10, 7-13)

 

    U ono vrijeme: Reče Isus apostolima:
 »Putem propovijedajte:
 ‘Približilo se Kraljevstvo nebesko!’
 Bolesne liječite,
 mrtve uskrisujte,
 gubave čistite,
 zloduhe izgonite!
 Besplatno primiste,
 besplatno dajte!

    Ne stječite zlata, ni srebra, ni mjedi
 sebi u pojase,
 ni putne torbe,
 ni dviju haljina,
 ni obuće,
 ni štapa.
 Ta vrijedan je radnik
 hrane svoje.

    U koji god grad ili selo uđete,
 razvidite tko je u njemu dostojan:
 ondje ostanite sve dok ne odete.
 Ulazeći u kuću,
 zaželite joj mir.
 Bude li kuća dostojna,
 neka mir vaš siđe na nju.
 Ne bude li dostojna,
 neka se mir vaš k vama vrati.«
 

    Riječ Gospodnja.

 
 

    Vjernost Istine… vjernost evanđeoske Riječi i danas budi i potiče, apostole ovog vremena osobito, ali i svakog od nas. 

    Uistinu, dok se bliži i približava ljepota nebeske svete Stvarnosti, Isus upućuje… Isus kao Ljubljeni, usmjerava.

    Koje su to upute Ljubljenog? Donosi nam ih ovaj evanđeoski ulomak sv. Mateja, apostola i evanđeliste. 

    Čovjek, osobito kad zastane nad dubinom ovih riječi, itekako sebi može na osobit i poseban način protumačiti ljepotu, bogatstvo i mudrost svake upute Ljubljenog. 

    Sva dobročinstva koja možemo učiniti, to su u konačnici Božja dobročinstva, jer Duhom Svetim bivamo poticani… primjerom Isusa Krista poučeni… te Očevom Voljom, sve to itekako može biti i izvršeno, naravno uz čovjekov pristanak, trud i zalaganje. 

    Ljubljeni upućuje na to koliko je Ljubav uistinu sebedarna, nepristrana, velikodušna, pa i dobrostiva, kako to opjevava i sam hvalospjev Ljubavi. 

    Mir bio i ostao nad svima nama… Mir Isusa, Mir apostola… Mir Boga Živog… 

 
 

Izvor: 

  1. Sveti zbor za bogoštovlje (1991.); Red Čitanja, Svetačka Čitanja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb