Siromasi duhom

Siromasi duhom

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 5, 1-12)

 

    U ono vrijeme: Isus ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe Mu učenici. On progovori i stane ih naučavati.
    »Blago siromasima duhom:
    njihovo je Kraljevstvo nebesko!
    Blago ožalošćenima:
    oni će se utješiti!
    Blago krotkima:
    oni će baštiniti Zemlju!
    Blago gladnima i žednima Pravednosti:
    oni će se nasititi!
    Blago milosrdnima:
    oni će zadobiti Milosrđe!
    Blago čistima srcem:
    oni će Boga gledati!
    Blago mirotvorcima:
    oni će se sinovima Božjim zvati!
    Blago progonjenima zbog Pravednosti:
   njihovo je Kraljevstvo nebesko!
    Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!
    Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na Nebesima!
    Ta progonili su tako proroke prije vas!« 

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

    Da bismo istinski srcem, duhom, dušom… čitavim bićem mogli razumjeti stvarnost ove evanđeoske Riječi dana (Mt 5, 1-12), na samim počecima ovog promišljanja, zamolimo Duha Svetog da prodre u naša srca… naše misli, naše riječi… naše promišljanje.

    Duh Sveti nas nadahnuo, te potaknuo na svetost Milosti i Istine Riječi Sina svete Vječnosti, Gospodina našeg Isusa Krista. 

    I kad je Isus uzišao na goru… sjeo je; pristupili su Mu učenici, te je progovorio i naučavao ih. 

    Danas se na osobit način želimo usredotočiti na siromahe duhom… na one kojima je prvima upućeno ovo Blaženstvo. Postoje i ožalošćeni i krotki i gladni i žedni Pravednosti… No, pokušajmo danas razumjeti siromahe duhom. 

    Kad ste pročitali ovu svetu Riječ ili ju čuli… što je vašem srcu ostalo tako osobito? … tako upečatljivo? … ostalo ono što biste izdvojili?

    Ono što bih osobno izdvojio, to su siromasi duhom… Svi mi dobro znamo što to znači biti siromah… i više manje to siromaštvo biva materijalnog tipa, no siromah duhom… da li to pak znamo što to znači?! Pitanje je… 

    Kad čitam ovo prvo čitanje dana (2 Kor 1, 1-7)… izrazito mi dolaze do izražaja sljedeće riječi: Jer kao što su obilate Patnje Kristove u nama, tako je po Kristu obilata i Utjeha naša. Kako je nama, ljudima… teško shvatiti i još više, teško prihvatiti ljepotu Kristove Patnje, a svi volimo promišljati o darovima Duha Svetog… o Radosti Života… kao i o Slavi Uskrsnuća… 

    Ono što bih volio na osobit način danas da osjetite i da doživite, jest upravo da sami bar malo budete ovi siromasi duhom… jer kad se oslobodiš sve te navezanosti, a k tomu i navezanosti na same sebe, te duhom poželite prionuti uz svetost Boga Živog… blago vama… ta vaše je Kraljevstvo nebesko… Blago vama… 

    Oslobodite se želja i željica… Oslobodite se duhom prljavih navezanosti… duhom potaknutih čežnja za nešto što je prelako dohvatljivo, a odvodi u grijeh, a u konačnici i u propast… 

    … jer potrebno se svega, čak i sama sebe osloboditi… kako li se tek onda rađa sloboda Milosti, punina Ljubavi, pa i ljepota ispunjene čežnje, jer Bog grli, ljubi i biva tvoj. 

 
 
Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb