Svjetlo Nade

Svjetlo Nade

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 5, 13-19) 

 

    U ono vrijeme:
 Reče Isus svojim učenicima:
 »Vi ste sol zemlje.
 Ali ako sol obljutavi,
 čime će se ona osoliti?
 Nije više ni za što,
 nego da se baci van
 i da ljudi po njoj gaze.
 Vi ste svjetlost svijeta.
 Ne može se sakriti grad
 što leži na gori.
 Niti se užiže svjetiljka
 da se stavi pod sud,
 nego na svijećnjak
 da svijetli svima u kući.
 Tako neka svijetli vaša svjetlost
 pred ljudima
 da vide vaša dobra djela
 i slave Oca vašega koji je na Nebesima.
 Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke.
 Nisam došao ukinuti, nego ispuniti.
 Zaista, kažem vam,
 dok ne prođe Nebo i Zemlja,
 ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona
 neće proći, dok se sve ne zbude.
 Tko dakle ukine jednu od tih,
 pa i najmanjih zapovjedi
 i tako nauči ljude,
 najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom.
 A tko ih bude vršio i druge učio,
 taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.«
 

    Riječ Gospodnja.

 
 

    Predragi u Kristu, 
 

    mi smo uistinu pozvani biti istinsko svjetlo Nade… gotovo svima oko nas. Dakle, ne samo onima koje volimo i srcem na osobit način prihvaćamo… već apsolutno svima, jer svatko od nas zaslužuje vlastitu priliku pred Istinom… pred Riječju Ljubavi i Nade… pred Živim Bogom. 

    Čitajući te bitne crte, kao i važne događaje iz života sv. Justina, mučenika… sveca ovog dana, početka mjeseca lipnja… vidimo kako se Mudrost Riječi po jednom starcu proslavlja… dovodi ga do Isusa… dok ga sama spoznaja Isusa dovodi i do krune mučeništva.

    Kako postati… kako biti svjetlo Nade našim bližnjima? Često to pokušavamo nekako riječju ili primjerom nekih drugih bitnih likova iz prošlosti, a tek rijetko vlastitim primjerom. No, vlastiti primjer… vlastito, ali istinsko iskustvo života… sveti poticaji i doticaji s Mudrošću… itekako odgajaju, te upravljaju na pravi put, put Nade. 

    Prigrlite malene i dovodite ih sve češće i češće Riječi, jer Riječ je Bog… To je Živi Bog… Besmrtni Bog… Bog, koji je vječno uz svoj narod. 

    Molimo žarko danas na ovu bitnu nakanu… osobito nakanu Srca Milosti, Ljubavi i Nade… nakanu naše Majke Marije… pa i nakanu svete Crkve.

 
 

Izvor: 

  1. Sveti zbor za bogoštovlje (1991.); Red Čitanja, Svetačka Čitanja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb