Uz Pobjednika svijeta

Uz Pobjednika svijeta

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
(Iv 16, 29-33)

 

    U ono vrijeme: Rekoše učenici Isusu:
 »Evo, sad otvoreno zboriš i nikakvom se poredbom ne služiš. Sada znamo da sve znaš i ne treba da Te tko pita. Stoga vjerujemo da si izišao od Boga.«

Odgovori im Isus:
 »Sada vjerujete?
 Evo dolazi čas i već je došao:
 raspršit ćete se svaki na svoju stranu
 i mene ostaviti sáma.
 No, ja nisam sâm
 jer Otac je sa mnom.
 To vam rekoh da u meni mir imate.
 U svijetu imate muku,
 ali hrabri budite –
 ja sam pobijedio svijet!«

 

    Riječ Gospodnja.

 
 

    Isus, kao Pobjednik svijeta hrabri svoje učenike, ali i hrabri nas danas. 

    Svi mi nekako mislimo da poznajemo tu istinu odnosa Oca i Sina, no uistinu, tek kad dopustimo Isusu, našem Gospodinu, da nam progovori o ljepoti, pa i važnosti i srži tog odnosa… tek tad shvaćamo koliko smo zapravo u neznanju… O, Gospodine, ukaži nam kako se možemo pronaći u Tvom Zagrljaju… kako možemo postati osnaženi Tvojom Prisutnošću i Tvojom Ljubavlju…

    Zastanimo malo sred sve stvarnosti koja nas okružuje i promišljajmo o tom kako je upravo Isus poveznica nas i Oca… Križem, pa i Bolom i Patnjom… svijet biva pobijeđen od strane Gospodina… i premda čovjek i danas ima tu muku u svijetu, kako sam Isus o tom progovara u ovom odlomku iz Evanđelja… sve biva lakše i sve nestaje sred Ljubavi… Ljubavi koja je Križem posvjedočena… Ljubavi, koja je Bog. 

    Predragi, hrabro danas idimo naprijed k Svjetlu Istine… k Svjetlu Početnika i Dovršitelja naše Vjere… O, bilo nam na Spasenje svo zalaganje u ovom danu i tijekom života. 

 
 
Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2007.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb