Spoznati bît

Spoznati bît

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
(Iv 16, 5-11)

 

    U ono vrijeme: Reče Isus Svojim učenicima:
 »Sada odlazim k onome koji me posla
 i nitko me od vas ne pita: ‘Kamo ideš?’
 Naprotiv, žalošću se ispunilo vaše srce
 što vam ovo kazah.
 No kažem vam istinu:
 bolje je za vas da ja odem;
 jer ako ne odem,
 Branitelj neće doći k vama;
 ako pak odem,
 poslat ću Ga k vama.
 A kad On dođe,
 pokazat će svijetu
 što je grijeh,
 što li pravednost,
 a što osuda:
 grijeh je
 što ne vjeruju u mene;
 pravednost –
 što odlazim k Ocu
 i više me ne vidite;
 a osuda –
 što je knez ovoga svijeta osuđen.«
 

    Riječ Gospodnja.

 
 

    Preljubljeni u Istini svete evanđeoske Riječi,

    Isus odlazi Ocu, ali ono što je bitno, jest upravo spoznati bît. 

    Što je to za tebe grijeh… pravednost… osuda… ? Što su za tebe ove tri stvarnosti na koje nam ukazuje Duh Istine… Branitelj – Duh Sveti?! Da li se to naše tumačenje ovih triju stvarnosti podudara s Kristovim tumačenjem?!

    Uistinu, da bismo istinski… na svet i dostojanstven način spoznali bît, nama je itekako potreban Duh koji nam pruža razumjeti, te shvatiti temeljni smisao riječi Svetog Pisma… 

    Molimo danas na osobit način za dar razumijevanja… Molimo za dar spoznaje… i neka Istina zavlada našim srcem.

 
 
Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2007.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb