Posred svega…

Posred svega…

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 10, 17-22)

 

    U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima:
»Čuvajte se ljudi,
jer će vas predavati vijećima
i po svojim će vas sinagogama bičevati.
Pred upravitelje i kraljeve vodit će vas
poradi mene, za svjedočanstvo njima i poganima.
Kad vas predadu, ne budite zabrinuti
kako ili što ćete govoriti.
Dat će vam se u onaj čas
što ćete govoriti.
Ta ne govorite to vi,
nego Duh Oca vašega govori u vama!
Brat će brata predavati na smrt
i otac dijete.
Djeca će ustajati na roditelje
i ubijati ih.
Svi će vas zamrziti
zbog imena moga.
Ali tko ustraje do svršetka,
bit će spašen.«

 

    Riječ Gospodnja.

 
 

    Predragi u Kristu, 

    naša jedina Punina… Istina Života… naš Krist… poput apostola i nas odgaja za današnjicu života. 

    Ova progovorena Riječ, osobito na današnji spomen bl. Alojzija Stepinca, biskupa i mučenika, uistinu ostavlja trag boli u razmatranju, kao i Istine, te u konačnici i temeljnog smisla zašto… poradi čega i bol i patnja i trpljenje. 

    Svjedočiti za Ime, uistinu bi trebala biti naša posebna misija. Ime Sina svete Vječnosti, apsolutno sve sadrži u sebi: i radost i bol, sreću i tugu, smijeh i suzu… no, u konačnici i Smrt i Uskrsnuće… Uzašašće, pa i Poslanje Duha Svetog… ne samo nad apostole… već i nad nas, danas.   

    Ne bojmo se stvarnosti koja dolazi, jer posred svega Radost Vječnosti nije isključena… budući da onaj koji trpi i prima bol tijekom života, prima i nagradu za svoju velikodušnost prema boli, dobrostivost prema bližnjima, kao i samu uslužnost… prima svetu, neuništivu i vječnu nagradu… 

    Oko vidjelo nije, uho još sigurno čulo nije, pa ni srce osjetilo nije… no, vjernost Božja za svu Vječnost ostaje. I dao nam dragi Bog, posred svega… jakost… jakost izdrživosti, koja je itekako danas potrebna svima. 

 
 

Izvor: 

  1. Sveti zbor za bogoštovlje (1991.); Red Čitanja, Svetačka Čitanja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb