SLUŽBA RIJEČI (V. Korizme)

SLUŽBA RIJEČI (V. Korizme)

Čitanje Knjige proroka Jeremije
(Jr 31, 31-34)

    »Evo dolaze dani – govori Gospodin – kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti novi savez. Ne savez kakav sam sklopio s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske, savez što ga oni razvrgoše premda sam ja gospodar njihov – govori Gospodin. Nego, ovo je savez što ću ga sklopiti s domom Izraelovim poslije onih dana – govori Gospodin: Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj. I neće više učit drug druga ni brat brata govoreći: ‘Spoznajte Gospodina!’ jer svi će me poznavati, i malo i veliko – govori Gospodin – jer ću oprostiti bezakonje njihovo i grijeha se njihovih neću više spominjati.«

    Riječ Gospodnja.

 
 

Ø. Čisto srce stvori mi, Bože!
(Ps 51, 3-4. 12-13. 14-15)(Ø.:12a)

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,
    po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice,
    od grijeha me mojeg očisti! Ø.

Čisto srce stvori mi, Bože,
    i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
    i svoga svetog duha ne uzmi od mene! Ø.

Vrati mi radost svoga spasenja
    i učvrsti me duhom spremnim!
Učit ću bezakonike tvojim stazama,
    i grešnici tebi će se obraćati. Ø.

 

Čitanje poslanice Hebrejima
(Heb 5, 7-9)

    Braćo:
    Krist je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje Onomu koji ga je mogao spasiti od smrti. I bî uslišan zbog svoje predanosti: premda je Sin, iz onoga što prepati naviknu slušati i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja. 

    Riječ Gospodnja.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
(Iv 12, 20-33)

 

    U ono vrijeme: 
    Među onima koji su se došli klanjati na blagdan bijahu i neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsaide galilejske pa ga zamole: »Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa.« Filip ode i kaže to Andriji pa Andrija i Filip odu i kažu Isusu. Isus im odgovori: »Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji. Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Duša mi je sada potresena i što da kažem? Oče, izbavi me iz ovoga časa? No, zato dođoh u ovaj čas! Oče, proslavi ime svoje!« Uto dođe glas s neba: »Proslavio sam i opet ću proslaviti!« 

    Mnoštvo koje je ondje stajalo i slušalo govoraše: »Zagrmjelo je!« Drugi govorahu: »Anđeo mu je zborio.« Isus na to reče: »Ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi vas. Sada je sud ovomu svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen. A ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi.«

    To reče da označi kakvom će smrću umrijeti. 

 

    Riječ Gospodnja.

 
 
Izvor: 

  1. Hrvatska biskupska konferencija (2007.); Lekcionar I. – Nedjelje A B C i SVETKOVINE GOSPODNJE, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb