Litanije svetoj Hostiji

Litanije svetoj Hostiji

Sveta Hostijo, koja sadržiš zavjet Božjeg Milosrđa za nas i posebno za jadne grešnike, …

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi Tijelo i Krv Isusova kao dokaz beskrajnog Milosrđa prema nama, a posebno prema jadnim grešnicima, …

Sveta Hostijo, Ti sakrivaš u Sebi vječni Život i beskrajno Milosrđe, koje nam se bogato dariva, a posebno jadnim grešnicima, …

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi Milosrđe Oca, Sina i Duha Svetoga, a posebno prema jadnim grešnicima, …

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi beskrajna cijena Milosrđa i koja plaćaš sve naše krivice, posebno jadnih grešnika, …

Sveta Hostijo, koja u Sebi skrivaš vatru najčišće ljubavi, koja izgara u krilu Vječnog Oca kao u beskrajnom ponoru Milosrđa za nas, a posebno za jadne grešnike, …

Sveta Hostijo, koja skrivaš lijek protiv svih naših nemoći; tečeš iz beskrajnog Milosrđa kao iz nekog izvora za nas i za jadne grešnike, …

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi rez između Boga i nas po beskrajnom Milosrđu za nas, a posebno jadnim grešnicima, …

Sveta Hostijo, u kojoj se nalaze svi osjećaji preslatka Srca Isusova za nas, a posebno za jadne grešnike, …

Sveta Hostijo, naša jedina Nado u svim patnjama i protivštinama života, …

Sveta Hostijo, naša jedina Nado u tami i unutarnjim i vanjskim olujama, …

Sveta Hostijo, naša jedina Nado u životu i u času smrti, …

Sveta Hostijo, naša jedina Nado u neuspjesima i u poplavi očaja, …

Sveta Hostijo, naša jedina Nado u prijevari i izdaji, …

Sveta Hostijo, naša jedina Nado u tami i bezbožnosti koja preplavljuje svijet, …

Sveta Hostijo, naša jedina Nado u čežnji i boli, u kojoj nas nitko ne može razumjeti, …

Sveta Hostijo, naša jedina Nado u patnji i sivilu svakodnevnice, …

Sveta Hostijo, naša jedina Nado u slomu naših očekivanja i nastojanja, …

Sveta Hostijo, naša jedina Nado usred neprijateljskih strijela i nastojanja pakla, …

 … uzdam se u Tebe.

 
 

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad patnje nadilaze moje snage i kad vidim da su bezuspješna moja nastojanja.

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad oluje razdiru moje srce i kad moj zaplašeni duh upada u očaj.

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad mi se srce trese i smrtni znoj moje pokriva čelo.

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad se sve uroti protiv mene i neutemeljeni očaj prodire u moju dušu.

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad se moje oči ugase za sve zemaljsko i moj duh ugleda po prvi put nepoznate svjetove.

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad moje dužnosti nadilaze moje snage, a neuspjeh je moj stalni pratilac.

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad mi se čini teškim vršenje kreposti i kad se priroda buni protiv toga.

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad su mi upućeni neprijateljski udarci.

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad su muka i napor osuđeni od ljudi.
 
 

– Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad se oglasi Tvoj Sud nada mnom.
– Tad’ se pouzdajem u more Tvog Milosrđa.

 
Izvor:

  1. Marin Knežević –  „MILOSRDNI ISUS (Molitvenik)”, Župa sv. Andrije apostola, 30. svibnja 2021.