Sveta Bogorodica Marija

Sveta Bogorodica Marija

 

    Počasno ime za Mariju biva upravo Bogorodica (grč. Theotokos). Ono se javlja na Istoku, još u IV. st., te prebiva u Crkvi, upravo na temelju teoloških, kristoloških, pa i marioloških rasprava. 

    Na Općem crkvenom saboru 431. godine svečano biva prihvaćen, te se koristi i na Zapadu (lat. Dei gentrix i Mater Dei). Upravo to biva najvećom Marijinom odlikom – bogomajčinstvo. 

    Znamenite bivaju, kod Navještenja Isusova rođenja, anđeoske riječi Mariji: »Duh Sveti sići će na Te i sila će Te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji.« (Lk 1, 35)

    Kao ljudski stvor, Marija kao osoba daje Kristu samo ljudsku narav… upravo onu narav koja pripada Drugoj božanskoj Osobi, s kojom je bitno sjedinjena. 

    Glede naziva Bogorodica, Crkva tim nazivom, ispovijeda svoju Vjeru u veliku Tajnu Utjelovljenja, po kojoj su u Kristu nedjeljivo i nepomiješano sjedinjene dvije naravi: božanska i ljudska. 

    Prigodom 1500. obljetnice Efeškog sabora, crkveno učiteljstvo ponovno potvrđuje tu istinu, upravo u enciklici pape Pija XI. Lux Veritatis (Svjetlo Istine), te na II. vatikanskom saboru, u dogmatskoj konstituciji o Crkvi, kao i u Ispovijesti Vjere Pavla VI.

    Već u Svetom pismu, sv. Elizabeta se obraća Mariji: »Ta otkuda meni da mi dođe Majka Gospodina mojega?« (Lk 1, 43) Sveti Ignacije Antiohijski kaže da je Marija rodila Boga, dok Tertulijan govori kako je od Marije Bog rođen. To je upravo neprekinuta vjera Crkve, od Njezinih početaka, do danas koju upravo radosno svetkujemo. 

    Svim čitateljima, kao i moliteljima… našeg portala, te rubrike SVETKOVINE I BLAGDANI, uz svetost omogućene Nove godine, želimo zagovor i zaštitu Svete Bogorodice Marije. 

 
MOLITVA

    Bože, Ti si plodnim djevičanstvom svete Marije ljudskom rodu darovao vječno Spasenje. Po Njoj smo primili Tvoga Sina, Začetnika novog života: molimo Te da (i u ovoj godini) iskusimo Njezin zagovor. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.  

 
 
Izvori: 

  1. http://zupajastrebarsko.hr/
  2. SVETI ZBOR ZA BOGOŠTOVLJE, Časoslov Rimskog Obreda, Svetkovina Svete Bogorodice Marije (2017.), str. 345.