sv. Luka, evanđelist

sv. Luka, evanđelist

   Iz pripovijesti života

 

    „Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među nama –
kako nam to predadoše oni koji od početka bijahu očevici i sluge Riječi – pošto sam sve,
od početka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati da se tako
osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen.” (Lk 1, 1-4)
    

 
 

    Poslanica Filemonu (Flm 23), potom poslanica Kološanima (Kol 4, 14) spominju današnjeg sveca, sv. Luku… dok ga same poslanice, koje mu se pripisuju (evanđelje po Luki i Djela apostolska), otkrivaju u još bogatijem, punom i jedinstvenom sjaju. To je ljepota Svetog Pisma. 

    U Antiohiji (južna Turska), oko 10. godine, rodio se evanđelist Luka. Iz poganske obitelji, podrijetlom Grk, te liječničkog zanimanja. Znajmo i to da je Luka gotovo pa prvak obraćenja na kršćanstvo. Uz apostola Pavla ga veže puno toga, jer je on njegov bliski suradnik, učenik i pratilac.

     Pavla susreće u Troadi (danas sjeverozapadna Anatolija u Turskoj). Zajedno, putujući i šireći Radosnu Vijest, doživjeli su mnoge opasnosti kao i brodolom. U Djelima apostolskim pronalazimo gotovo dragocjen putni dnevnik, gdje je Luka bio pratnja Pavlu na putu u Rim. 

     Čak je doživio zajedništvo prvog Pavlova rimskog zatvoreništva, kao i onda kad su ga svi napustili. Sjetimo se riječi blaženog apostola upućenih Timoteju „Luka je jedini sa mnom.” (2 Tim 4, 11).

      Luka bi na neki način mogao biti marijanski evanđelist. On je izvjestitelj arkanđeoskog navještenja Rođenja, kao i pohoda Bogorodice svetoj Elizabeti. Velika mi djela učini Svesilni – samo je Luka znao kako ugravirati u Pismo, kao i čitav Marijin hvalospjev. Prekrasan opis Pohoda pastira, kao i samu anđeosku radost po Rođenju… u cijelosti biva zabilježeno u Lukinu evanđelju.  

       Njegov Isus je Milosrdan i nadasve ljubazan po mnogim raspravama, ozdravljenjima, kao i po još mnogočemu gdje se Gospodin jasno zauzima za siromahe i bijednike. Krasne su to prispodobe koje Luka pripisuje u notu Vječnosti za sva vremena. I od Silaska na Zemlju do samog Uzašašća… vjeran Riječi ostaje. 

      U Djelima apostolskim, Luka opisuje povijest rane Crkve. Od Proslova do VI. dijela Pavao – sužanj Kristov, pronalazimo još i velike, značajne elemente prve crkve: Crkva u Jeruzalemu, Prve misije, Barnabino i Savlovo prvo misijsko putovanje, Pavlovo drugo misijsko putovanje – Evanđelje u Evropi, kao i Pavlovo treće misijsko putovanje. 

         U nutrini Djela apostolskih, koja vrijedi uz evanđelje po Luki danas posebno čitati, primijetimo kako Luka nije samo očevidac svega toga, već i istinski sudionik. Molimo se danas tom velikom svecu i ostanimo vjerni Gospi kao što joj je on ostao.

    Po povratku na Istok, Luka podnosi mučeničku smrt u Boeciji (Grčka) oko 90. godine. Legenda govori o njemu kao o slikaru, dok ga bizantska srednjovjekovna ikonografija smatra autorom prototipova Krista i Bogorodice. 

 
MOLITVA

     Bože, svetog si Luku izabrao da propovijedanjem i spisima objavi Otajstvo Tvoje Ljubavi prema siromasima. Daj da kršćani, koji se Tvojim Imenom diče, ostanu jedno srce i jedna duša i svi narodi svijeta vide Tvoje Spasenje. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.
 
 

Izvori: 

  1. http://www.zupajastrebarsko.hr/
  2. Sveti zbor za bogoštovlje (2017.); Časoslov Rimskog Obreda, Kršćanska sadašnjost, Zagreb