Rođenje Blažene Djevice Marije – Mala Gospa

Rođenje Blažene Djevice Marije – Mala Gospa

    Već negdje od VI. stoljeća, slavi se spomen Rođenja Blažene Djevice Marije. 

    Njeno Rođenje biva naviješteno još u Starom Zavjetu i to nakon pada Adama i Eve u grijeh. I dok im se Bog ukazuje, prekorava ih, te ih tjera iz zemaljskog raja. 

    Upravo zmiji, bivaju upućene riječi: „Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu.” (Post 3, 15)

    Da je Marija proročki označena u ovom obećanju – pobjedi nad zmijom – naučava Drugi vatikanski sabor. 

    Danas je uistinu rođendan Marijin, kao i rođendan veličanstvenog Božjeg Hrama, Presvete Bogorodice i Bogomajke… koju je navijestio sam prorok Izaija: „Zato, sâm će vam Gospodin dati znak: Evo, začet će djevica i roditi sina i nadjenut će mu se Ime Emanuel!” (Iz 7, 14)

    Upravo će prorok Mihej, govoreći o nevolji, kao i slavi doma Davidova, napomenuti: „Zato će ih Gospodin ostaviti dok ne rodi ona koja ima roditi…” (Mih 5, 2)

    Nadalje, Drugi vatikanski sabor uči: „S Marijom, uzvišenom Kćeri sionskom, poslije dugog čekanja Obećanja, ispunjaju se vremena i ustanovljuje se nova Ekonomija, kad je Sin Božji od Nje, uzeo ljudsku narav, da otajstvima svog Tijela oslobodi čovjeka od grijeha.”

    Neka nam i danas Marija, remek-djelo Živog Boga i dalje bude blizu, te nas molitvom, čista i neokaljana Srca, bodri i prati. Upravo stoga, uvijek u novom trenutku misli, riječi i djela kličimo i radujmo se… osobito danas, upravo kako nas tom uči ulazna pjesma sred bogoslužnog slavlja dana: Radosno svetkujmo Rođenje Blažene Djevice Marije: iz Nje se rodilo Sunce Pravde, Krist, Bog naš! 

 
MOLITVA

      Gospodine, obdari nas nebeskom Milošću: Rođenjem Isusovim iz Djevice, počelo je naše Spasenje; daj da nam blagdan Njezina Rođenja učvrsti Mir. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 
 

Izvori: 

  1. http://zupajastrebarsko.hr/
  2. Sveti zbor za bogoštovlje (2017.); Časoslov Rimskog Obreda, Kršćanska sadašnjost, Zagreb