Posveta Lateranske bazilike

Posveta Lateranske bazilike

     U duhu proroka Ezekiela, kao i njegovog viđenja Doma, volio bih da osjetimo ovog dana svježinu Božje Milosti i Snagu Duha koji vlada Domom.

     Ezekiel, vođen Milošću i Voljom, vođen Ljubavlju i duhom Mudrosti… bio je zadivljen ljepotama, te shvaća i prihvaća Istinu koja mu progovara. Ta Istina, Mudrost je Riječi koja Svetište proglašava ozdravljujućom snagom ne samo za ribe, već i za mene i tebe, danas. 

 
 

centered image

  © Sjetimo se Riječi Evanđelja dana: „Izjeda me revnost za Dom Tvoj.” (Iv 2, 17)

 
 

      Tako imamo i Lateransku baziliku… baziliku koja na poseban način odiše Prisutnošću Istine i Duha.  

      Od svih crkava… pa i bazilika, baš ona je bila prva posvećena našem Otkupitelju. Od tada ona postaje jednim od sjedišta rimskog biskupa, Svetog Oca.

      I na svjetlost i slobodu života, značio je 9. studenog 324. godine, kad je gotovo čitava Crkva izišla iz katakombi.

      I stoga zavrijedi i ovaj divan natpis koji krasi i kruni ovu baziliku – Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput („Majka i Glava svih crkava u Rimu i u cijelom svijetu”), ponoviti.  

     Zanimljivo je spomenuti kako je današnje unutrašnje uređenje izveo F. Borromini (oko pol. XVII. st.), dok je kasnobarokno pročelje izgradio 1735. A. Galilei.

      Moramo napomenuti i to kako se uz lateransku krstionicu nalazi mozaik iz polovice VII. st., a na njemu su prikazani likovi solinskih i istarskih mučenika (Dujma, Venancija, Anastazija… )

 
MOLITVA

     Bože, Ti izabireš ljude, živo kamenje, da sebi podigneš vječno Prebivalište. Umnoži u Crkvi Duha Milosti da se Tvoji vjernici stalno ugrađuju u nebeski Jeruzalem. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.
 
 

Izvor: 

  1. Sveti zbor za bogoštovlje (2017.); Časoslov Rimskog Obreda, Kršćanska sadašnjost, Zagreb