Bezgrešno Začeće Blažene Djevice Marije

Bezgrešno Začeće Blažene Djevice Marije

 

       Od trnja ovit Ljiljane,
Golubice s krasotom svom,
I Mladice, što korijen ti
L`jek daje svijetu ranjenom.

 

       U svojoj I. večernjoj, uoči svetkovine Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije, Crkva će opjevati ove stihove, spominjući se jedine Žene, Djevice i Majke koju nije dotakla ljaga grijeha. To Božje Stvorenje, na čudesan način biva savršeno Stvorenje.

      Ona je jedina među nama koja je ostala netaknuta, a to je i dolikovalo s obzirom da se upravo od Te Žene imao roditi Spasitelj i Otkupitelj svijeta. U krilu majke Ane, biva odabrana za majku Isusa Krista. Već tada, ako ne i prije. I to je jedno od otajstava naše Vjere.

      Čak ni osobnog grijeha nije Marija počinila, bivajući dosljedna prvim svojim svetim trenucima života. I upravo stoga crkveni će oci u Drugom vatikanskom saboru učiti o Marijinom Bezgrešnom Začeću… o Mariji kao oblikovanoj od Duha Svetoga, te učinjenoj novim stvorenjem.

    Upravo je Djevica Marija zavrijedila anđeoski pozdrav uz navod Milosti puna… koju vjernički puk nastavlja vjekovima, još od davnina, tako pozdravljati… od VII. st. na Istoku, a od VIII. st. na Zapadu. 1476. godine od pape Siksta IV., ova svetkovina će biti raširena po čitavoj Crkvi. 

       Papa Pio IX. je bio upravo onaj koji je proglasio na današnji dan 1854. godine dogmu o Bezgrešnom Začeću. I samo četiri godine nakon proglašenja te dogme, sama Djevica Marija ju je potvrdila ukazavši se Bernardici Soubirous, predstavljajući se: „Ja sam Bezgrešno Začeće.”

 
MOLITVA

    Bože, Ti si po zaslugama smrti svoga Sina unaprijed oslobodio od svake ljage grijeha začeće Djevice Marije i tako pripravio dostojan stan svome Sinu. Po Njezinu Zagovoru daj nam da čista srca dođemo k Tebi. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.  

 
 
Izvori: 

  1. http://zupajastrebarsko.hr/
  2. Sveti zbor za bogoštovlje (2017.); Časoslov Rimskog Obreda, Kršćanska sadašnjost, Zagreb