Otajstva Žalosti

Otajstva Žalosti

Dođi, Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Marije, svoje preljubljene Zaručnice. (3×)

– poljubimo križić krunice, uz molitvu: O Isuse, to je Tebi za Ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose Bezgrešnom Srcu Marijinu. Amen.

– Bože, u pomoć mi priteci.
– Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu…
Apostolsko vjerovanje

1. Molitva, te uhićenje Gospodina našeg Isusa Krista u Getsemanskom vrtu

centered image

  © Postoji i vlastiti put molitve, boli, pa i osjećanja izdaje… O, Oče Neba, smiluj nam se…

Iz svetog Evanđelja po Mateju (Mt 26, 36-56)

     Tada dođe Isus s njima u predio zvan Getsemani i kaže učenicima: »Sjednite ovdje dok ja odem onamo pomoliti se.« I povede sa sobom Petra i oba sina Zebedejeva. Spopade Ga žalost i tjeskoba. Tada im reče: »Duša mi je nasmrt žalosna. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!«

     I ode malo dalje, pade ničice moleći: »Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš Ti.«

     I dođe učenicima i nađe ih pozaspale pa reče Petru: »Tako, zar niste mogli jedan sat probdjeti sa mnom? Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo.« Opet, po drugi put, ode i pomoli se: »Oče moj! Ako nije moguće da me čaša mine da je ne pijem, budi Volja Tvoja!« I ponovno dođe i nađe ih pozaspale, oči im se sklapale. Opet ih ostavi, pođe i pomoli se po treći put ponavljajući iste riječi.

     Tada dođe učenicima i reče im: »Samo spavajte i počivajte! Evo, približio se čas! Sin Čovječji predaje se u ruke grešničke! Ustanite, hajdemo! Evo, približio se moj izdajica.«

     Dok je On još govorio, gle, dođe Juda, jedan od dvanaestorice i s njime silna svjetina s mačevima i toljagama, poslana od glavara svećeničkih i starješina narodnih. A izdajica im dao znak: »Koga poljubim, taj je, njega uhvatite!« I odmah pristupi Isusu i reče: »Zdravo, Učitelju!« I poljubi Ga. A Isus mu reče: »Prijatelju, zašto ti ovdje!« Tada pristupe, podignu ruke na Isusa i uhvate Ga.

     I gle, jedan od onih koji bijahu s Isusom maši se rukom, trgnu mač, udari slugu velikoga svećenika i odsječe mu uho. Kaže mu tada Isus: »Vrati mač na njegovo mjesto, jer svi koji se mača laćaju od mača i ginu. Ili zar misliš da ja ne mogu zamoliti Oca svojega i eto umah uza me više od dvanaest legija anđela?

     No, kako bi se onda ispunila Pisma da tako mora biti?«

     U taj čas reče Isus svjetini: »Kao na razbojnika iziđoste s mačevima i toljagama da me uhvatite? Danomice sjeđah u Hramu naučavajući i ne uhvatiste me.« A sve se to dogodilo da se ispune Pisma proročka.

      Tada Ga svi učenici ostave i pobjegnu.

Oče naš…
Zdravo Marijo… (10×)
Slava Ocu…

O, moj Isuse…
 

2. Nemilo bičevanje Gospodina našeg Isusa Krista

centered image

  © Kad se sama Ljubav dariva i pruža… Ona se dariva beskompromisno i pruža do gotovo posljednje Kapi svete Krvi – zaloga svete Vječnosti mnogih duša. Osuđeni, te bičevani Spasitelju, pomiluj nas i smiluj nam se

Iz svetog Evanđelja po Mateju (27, 1-2. 11-26)

   A kad objutri, svi su glavari svećenički i starješine narodne održali vijećanje protiv Isusa da Ga pogube. I svezana Ga odveli i predali upravitelju Pilatu.

     Dovedoše dakle Isusa pred upravitelja. Upita Ga upravitelj: »Ti li si Kralj židovski?« On odgovori: »Ti kažeš.« I dok su Ga glavari svećenički i starješine narodne optuživale, ništa nije odgovarao. Tada Mu reče Pilat: »Ne čuješ li što sve protiv Tebe svjedoče?« I ne odgovori mu ni na jednu riječ, te se upravitelj silno čudio. 

     A o Blagdanu, upravitelj je običavao svjetini pustiti jednoga uznika, koga bi već htjeli. Tada upravo bijaše u njih poznati uznik zvani Baraba. Kad se dakle sabraše, reče im Pilat: »Koga hoćete da vam pustim: Barabu ili Isusa koji se zove Krist?« Znao je doista da Ga predadoše iz zavisti. 

     Dok je sjedio na sudačkoj stolici, poruči mu njegova žena: »Mani se ti Onoga Pravednika, jer sam danas u snu mnogo pretrpjela zbog Njega.«

     Međutim, glavari svećenički i starješine nagovore svjetinu da zaište Barabu, a Isus da se pogubi. Upita ih dakle upravitelj: »Kojega od ove dvojice hoćete da vam pustim?« A oni rekoše: »Barabu!« Kaže im Pilat: »Što dakle da učinim s Isusom koji se zove Krist?« Oni će: »Neka se razapne.« A on upita: »A što je zla učinio?« Vikahu još jače: »Neka se razapne!«

     Kad Pilat vidje da ništa ne koristi, nego da biva sve veći metež, uzme vodu i opere ruke pred svjetinom govoreći: »Nevin sam od Krvi ove! Vi se pazite!« Sav narod na to odvrati: »Krv Njegova na nas i na djecu našu!« Tada im pusti Barabu, a Isusa, izbičevana, preda da se razapne.

Oče naš…
Zdravo Marijo… (10×)
Slava Ocu…

O, moj Isuse…
 

3. Trnovo krunjenje Gospodina našeg Isusa Krista

centered image

  © Tko to od nas u svom životu nije doživio potpuno ismijavanje, predbacivanje, izrugivanje… optuživanje?! O, Učitelju naš… uči nas baš u tim trenucima bivati snažno strpljivima, te u nutrini same molitve

Iz svetog Evanđelja po Marku (Mk 15, 16-20)

    Vojnici Ga odvedu u unutarnjost dvora, to jest u pretorij, pa sazovu cijelu četu i zaogrnu Ga grimizom; spletu trnov vijenac i stave Mu na Glavu te Ga stanu pozdravljati: »Zdravo, Kralju židovski!« I udarahu Ga trskom po Glavi; pljuvahu po Njemu i klanjahu Mu se prigibajući koljena. A pošto Ga izrugaše, svukoše Mu grimiz i obukoše Mu Njegove haljine.

Oče naš…
Zdravo Marijo… (10×)
Slava Ocu…

O, moj Isuse…
 

4. Smrtna osuda i put na Kalvariju Gospodina našeg Isusa Krista

centered image

  © Pred Ljepotom same Milosti, te pred tragom same Svetosti, ostaje nam zaživjeti Blizinu i Prisutnost Sina svete Vječnosti

Iz svetog Evanđelja po Luki (Lk 23, 26-32)

     Kad Ga odvedoše, uhitiše nekog Šimuna Cirenca koji je dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom.

   Za Njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena, koje su plakale i naricale za Njim. Isus se okrenu prema njima pa im reče: »Kćeri jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom. Jer evo idu dani kad će se govoriti: ‘Blago nerotkinjama, utrobama koje ne rodiše i sisama koje ne dojiše.’ Tad će početi govoriti gorama: ‘Padnite na nas!’ i bregovima: ‘Pokrijte nas!’ Jer ako se tako postupa sa zelenim stablom, što li će biti sa suhim?«

     A vodili su i drugu dvojicu, zločince, da ih s Njime pogube.

Oče naš…
Zdravo Marijo… (10×)
Slava Ocu…

O, moj Isuse…
 

5. Grozno razapinjanje i užasna smrt Gospodina našeg Isusa Krista

centered image

  © Jednim Krikom… pa i samim jednim Vapajem… sve biva obznanjeno… sve biva jasno… sve biva izrečeno…

Iz svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 19, 28-30)

   Nakon toga, kako je Isus znao da je sve dovršeno, da bi se ispunilo Pismo, reče: »Žedan sam.« A ondje je stajala posuda puna octa. I natakoše na izopovu trsku spužvu natopljenu octom, pa je primakoše Njegovim Ustima. 

   Čim Isus uze ocat, reče: »Dovršeno je!« I prignuvši Glavu, preda Duh. 

Oče naš…
Zdravo Marijo… (10×)
Slava Ocu…

O, moj Isuse…

Zdravo Kraljice… 

Litanije Gospi Žalosnoj

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se. 

Gospodine, smiluj se.

 

Kriste, čuj nas. 

Kriste, usliši nas. 

 

Oče, koji si na Nebesima, …

Sine, Otkupitelju svijeta, …

Duše Sveti, Tješitelju, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

   … smiluj nam se.

 

Majko Raspetoga, …

Majko Srca probodena, …

Majko Otkupiteljeva, …

 

Majko otkupljenih, …

Majko živih, …

Majko učenika, …

 

Djevice poslušna, … 

Djevice prikazujuća, …

Djevice vjerna, …

 

Djevice Šutnje, … 

Djevice Oproštenja, …

Djevice Iščekivanja, …

 

Ženo prognana, …

Ženo jaka, …

Ženo neustrašiva, …

 

Ženo bola, …

Ženo novog Saveza, … 

Ženo Nade, …

 

Nova Evo, … 

Družice Otkupiteljeva, …

Službenice pomirenja, …

 

Obrano nevinih, …

Hrabrosti progonjenih, …

Jakosti potištenih, …

 

Nado grešnika, …

Utjeho žalosnih, … 

Utočište bijednih, … 

 

Okrepo prognanih, …

Oslone slabih, …

Olakšanje bolesnih, …

 

Kraljice mučenika, …

Slavo Crkve, …

Djevice Uskrsa, …

   … moli za nas.

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine. 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine. 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama.

– Moli za nas, Djevice Prežalosna.
– Da dostojni postanemo Obećanja Kristovih.

pomolimo se 

  Bože, Ti si htio da uz Tvog Sina, na Križ uzdignuta, bude prisutna i Njegova Žalosna Majka; daj da i mi, s Njome pridruženi Kristovoj Muci, budemo dionici i slave Uskrsnuća. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. 

– Blagoslivljajmo Gospodina.
– Bogu hvala.

 
Izvori: 

  1. Petar Lubina, 2004. – „KRUNICA – ŽIVOTNA SUPUTNICA”,  „Marija”, 23. travnja 2021.
  2. Ljudevit Josip Jeđud, 2011. –  „GOSPINA KRUNICA”, Glas Koncila, 23. travnja 2021.
  3. Adalbert Rebić, Jerko Fućak, Bonaventura Duda, 2011. – „BIBLIJA ”, Kršćanska sadašnjost, 23. travnja 2021.