Duši Srca Isusova

Duši Srca Isusova

– Bože, u pomoć mi priteci.
– Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu…
 

Srce Isusovo, Ljubavi moja, ljubi me.

Srce Isusovo, najslađa Pjesmo moja, razveseli me. 

Srce Isusovo, Vedrino dana mojih, razvedri me.

Srce Isusovo, Sunce i Milosti života, ogrij me.

Srce Isusovo, živa Riječi i živa Mudrosti, uči me.

Srce Isusovo, Blago Milosrđa, pomiluj me.

Srce Isusovo, prebistri Studenče Božji, operi me.

Srce Isusovo, Balzame teških rana, iscijeli me.

Srce Isusovo, Žitnico rajska, nahrani me.

Srce Isusovo, Izvore djevičanskog vina, napoji me.

Srce Isusovo, Svjetlo nevinosti, obasjaj me.

Srce Isusovo, neugasiva Zvijezdo putnika, vodi me.

 

centered image

  © „ … kao što brižno nastojimo da na pravi život potaknemo one koji sjede u smrtnoj sjeni kada na sve strane šaljemo Kristove vjesnike da ih poduče; tako i sada, žaleći njihovo stanje preporučamo ih na osobiti način i koliko je to do nas, posvećujemo ih Presvetom Srcu Isusovu.” Leon XIII., papa

 

Srce Isusovo, goruća Žeravico božanstva, zapali me.

Srce Isusovo, Stupe čovječanstva, utvrdi me.

Srce Isusovo, Ogrado nerazrušiva, brani me.

Srce Isusovo, Glase najboljeg savjeta, savjetuj me.

Srce Isusovo, Milino posvećenih duša, posveti me.

Srce Isusovo, Pećino nježnih golubica, sakrij me.

Srce Isusovo, Luko u olujama života, zaštiti me.

Srce Isusovo, Sjaju svih ljepota, ispuni me.

Srce Isusovo, Kraljevstvo nebesko među nama, osvoji me.

Srce Isusovo, otvoreno Utočište pokajnika, spasi me.

Srce Isusovo, svadbeno Ruho moje, zaodjeni me.

Srce Isusovo, Kruno Neba i Zemlje, ovjenčaj me.

Srce Isusovo, vječni Raju moj, primi me.

 

Zlatna krunica na čast Srca Isusova

– moli se na krunicu od pet desetica

uvod

– Slatko Srce mog Isusa,
daj da Te ljubim sve to više.

zrnce početka desetice

   Vječni Oče, prikazujem Ti Predragocjenu Krv Isusa Krista, kao zadovoljštinu za svoje grijehe, kao pomoć dušama u Čistilištu i za potrebe svete Crkve.

 

centered image

  © Neka Srce Vječnosti i same Ljubavi, posreduje za nas

zrnca desetice

Isuse, blaga i ponizna Srca,
učini srce naše po Srcu svome.

zrnce na kraju desetice

Slatko Srce Marijino,
budi moje Spasenje.

nakon svih desetica:

Oče naš…

Zdravo Marijo…

Slava Ocu…

Litanije Presvetom Srcu Isusovu

 

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

 

Kriste, čuj nas.

Kriste, usliši nas.

 

Oče nebeski, Bože, …

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …

Duše Sveti, Bože, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

 … smiluj nam se.

 

Srce Isusa, Sina Oca Vječnoga, …

Srce Isusovo, u Krilu Djevice Majke od Duha Svetog sazdano, …

Srce Isusovo, s Riječju Božjom bitno sjedinjeno, …

Srce Isusovo, veličanstva beskrajnoga, …

Srce Isusovo, Hrame Božji sveti, …

Srce Isusovo, Šatore Višnjega, …

Srce Isusovo, Kućo Božja i Vrata nebeska, …

Srce Isusovo, žarko Ognjište Ljubavi, …

Srce Isusovo, Pravde i Ljubavi posudo, …

Srce Isusovo, Dobrote i Ljubavi puno, …

Srce Isusovo, Kreposti sviju bezdane, …

Srce Isusovo, svake hvale predostojno, …

Srce Isusovo, Kralju i Središte sviju srdaca, …

Srce Isusovo, u kojem je sve blago Mudrosti i Znanja, …

Srce Isusovo, u kojem prebiva sva punina božanstva, …

Srce Isusovo, koje je Ocu vrlo omiljelo, …

 … smiluj nam se.

 

centered image

  © Ljubljeni naš Isuse… Isuse koji uvijek ukazuješ na Istinu svoje Ljubavi, vodi nas k Sebi… vodi nas što bliže Vječnosti

 

Srce Isusovo, od kojega Punine svi mi primismo, …

Srce Isusovo, Željo bregova vječnih, …

Srce Isusovo, strpljivo i mnogog Milosrđa, …

Srce Isusovo, bogato za sve, koji zazivaju Tebe, …

Srce Isusovo, Izvore Života i Svetosti, …

Srce Isusovo, Pomirište grijeha naših, …

Srce Isusovo, nasićeno pogrdama, …

Srce Isusovo, satrveno zbog opačina naših, …

Srce Isusovo, do smrti poslušno, …

Srce Isusovo, kopljem probodeno, …

Srce Isusovo, Izvore sve Utjehe, …

Srce Isusovo, Živote i Uskrsnuće naše, …

Srce Isusovo, Mire i Pomirenje naše, …

Srce Isusovo, Žrtvo za grijehe, …

Srce Isusovo, Spasenje onima koji se u Te ufaju, …

Srce Isusovo, Ufanje onima, koji u Tebi umiru, …

Srce Isusovo, Milino sviju svetih, …

… smiluj nam se.

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

– Isuse, blaga i ponizna Srca.
– Učini srce naše po Srcu svome.

pomolimo se

     Svemogući vječni Bože, pogledaj na Srce Preljubljenog Sina svog i na hvale i zadovoljštine koje u ime grešnika Tebi prikazuje… i njima, koji Milosrđe Tvoje mole, Ti oproštenje udijeli umilostivljen, u Ime istog Sina svog, Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

– Blagoslivljajmo Gospodina.
– Bogu hvala.

 
Izvor: 

  1. Tomislav Glavnik i Zvonimir Zlodi, 2004. –  „Cvjetnjak svetog Antuna Padovanskog”, Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, 22. travnja 2021.