sv. Leon Veliki, papa i crkveni naučitelj

sv. Leon Veliki, papa i crkveni naučitelj

   Iz pripovijesti života

 

      Spominjemo se prvog pape kojem biva dodijeljen pridjev „Veliki”. Oko 400. godine se rodio u Toscani. Plemićki sin, stekao je veliku naobrazbu uz primjeran i uzoran odgoj. 

     Uz to što je poznavao rimsku književnost i govorništvo, bio je vrhunski poznavatelj teologije, kao i drugih znanosti. 440. godine, u razdoblju seobe naroda, postaje papom. Iznutra, tada, crkva biva razarana herezama, dok će izvana biti razarana navalama barbara. 

       451. godine, kao papa, potaknuo je sazivanje sabora u Kalcedonu, gdje biva osuđeno manihejstvo. U njegovoj glasovitoj „Dogmatska poslanica Flaviju”, iznesen je nauk o hipostatskoj uniji, odnosno o velikoj tajni Utjelovljenja, po kojoj biva jasno na znanje objelodanjeno da su u Kristu sjedinjene dvije naravi: božanska i ljudska. Ta teza s oduševljenjem biva podržana od kalcedonskih otaca koji će izjaviti kako je kroz usta pape Leona progovorio sam sveti Petar.

 
 

centered image

  © Freska prikaza Čina barbarskog kralja Atile sa sv. Leonom Velikim, papom prije rimskih zidina u crkvi Bolnica časnih svećenika; djelo Valdeza Leala (1622. – 1690.)

 
 

        Čak je nagovorio Atilu da napusti Italiju sa svojom vojskom po opustošenju cijele Europe. Žestoki protivnik heretika i graditelj crkvi, 455. godine je uspio ublažiti razaranje Rima od strane vandalskog kralja Gejzerika. 

        Ono što želim da posebno u našem srcu ostane kao živa uspomena na ovog papu jest: toplina, osjećajnost i predanost dobru stada i duhovnosti tog istog, što mu je bilo povjereno od Gospodina. Svim tim zračile su i njegove propovijedi i pisma. 

          Nakon što je preminuo 461. godine, na današnji dan (10. studenog), crkvenim naučiteljem biva proglašen od pape Benedikta XIV. 1754. godine. 

 
MOLITVA

     Bože, Ti si Crkvu utemeljio na čvrstoj stijeni apostolstva, da je nikad ne nadvladaju vrata paklena. Po zagovoru svetog pape Leona, daj Joj postojanost u Istini i trajan Mir! Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.
 
 

Izvori: 

  1. http://zupajastrebarsko.hr/
  2. Sveti zbor za bogoštovlje (2017.); Časoslov Rimskog Obreda, Kršćanska sadašnjost, Zagreb