sv. Timotej i Tito, biskupi

sv. Timotej i Tito, biskupi

 

    Proslavimo spomen najvjernijih i najdražih učenika, kao i sljedbenika, te pomoćnika sv. Pavla, apostola. 

    sv. Timotej, biskup

    U Listri (danas Turska, nedaleko od grada Konya), rodio se oko 7. godine sv. Timotej. 

    Dok mu je majka bila Židovka, Eunika, otac mu je bio Grk, poganin. 

    Sv. Pavao, apostol ga je obratio oko 47. godine, na svom prvom misijskom putovanju, te Timotej postaje njegov najdraži učenik. 

    Timotej prati Pavla na njegovim apostolskim putovanjima, proživljavajući s njim sve patnje, kao i nevolje. 

    Za predstojnika crkve u Efezu, od samog sv. Pavla, apostola biva postavljen 65. godine, dok u teškim okolnostima svog drugog rimskog sužanjstva, Timotej od strane sv. Pavla, apostola, biva pozvan kao najvjerniji suradnik u Rim. 

 
 

centered image

  © sv. Timotej, biskup

 
 

    Sv. Pavao, apostol, uputio mu je dvije poslanice.

    U prvoj, pisanoj oko 65. godine iz Makedonije, kao mladog crkvenog starješinu, upozorava ga na budnost protiv krivih učitelja, te ga poučava disciplini unutar crkvene zajednice, kao i odnosu prema vlastima, te biskupskim dužnostima. 

    U toj poslanici, nalazimo jednu od najstarijih kršćanskih molitvi: „Kralju vjekova, besmrtnomu, nevidljivom, jedinom Bogu, čast i slava u vijeke vjekova! Amen.”

    U drugoj poslanici, pisanoj u Rimu… pa i svojevrsnoj duhovnoj oporuci, predosjećajući skori svršetak, sv. Pavao, apostol, potiče Timoteja da sve sile posveti Evanđelju, te da čuva pravovjerje. 

    Oko godine 80. ili 97. Timotej umire u Efezu kao mučenik. Dok je pokušao propovijedati poganima, koji su slavili svoje idole… od njih biva istučen… te su ga potom vukli ulicama i na kraju kamenovali. 

    Često ga zazivaju kod bolesti želuca, kao i probavnih smetnji. 

    sv. Tito, biskup

    Potječe iz poganske, grčke obitelji… vrlo vjerojatno Antiohije. Obratio ga je sam sv. Pavao, apostol. 

    Dok mu Pavao piše poslije prvog rimskog sužanjstva, Tito upravlja crkvom na otoku Kreti, te kasnije odlazi u Dalmaciju. 

    U nutrini poslanice Titu, bivaju sadržane upute o svojstvima kandidata za crkvene službe, kao i različite skupine vjernika… odnosi kršćana s vlastima, te ostalim građanima, te budnost protiv krivih učitelja. 

    Kao mirotvorac, te revan dušobrižnik, Tito biva osobom velikog Pavlova povjerenja, pa i njegov iskreni prijatelj. 

 
 

centered image

  © sv. Tito, biskup

 
 

    Kako bi sredio crkvene prilike u Korintu, biva poslan od apostola Pavla. 

    U Korint ga ponovo šalje, sv. Pavao, apostol, kako bi donio Drugu poslanicu Korinćanima, te bivao organizatorom sakupljanja milostinje za jeruzalemsku Crkvu. 

    U Gortynu, na Kreti, u dobi od devedeset i pet godina, preminuo je 96. ili 107. godine. 

    Zaštitniče Krete, kao i mnogih župa, te crkvi u svijetu, moli za nas. 

 
MOLITVA

    Bože, Ti si svetog Timoteja i Tita ukrasio apostolskim krepostima. Na njihovu molitvu daj da živimo pravedno i pobožno na ovome svijetu, te sretno stignemo u nebesku Domovinu. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.  

 
 
Izvori: 

  1. http://zupajastrebarsko.hr/
  2. SVETI ZBOR ZA BOGOŠTOVLJE, Časoslov Rimskog Obreda, Sveti Timotej i Tito, biskupi (2017.), str. 1020.