Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja

Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja

Iz pripovijesti

   

    „Zatvoren je u zatvorsku tamu onaj koji dođe svjedočiti za Svjetlo i koji je zavrijedio da ga Krist, sama Svjetlost, nazove gorućom svjetiljkom koja svijetli.”

sv. Beda Časni, prezbiter

 

    Glava sv. Ivana Krstitelja, po drugi put biva pronađena upravo na današnji dan, po Rimskom martirologiju. Ta glava, kasnije biva prenesena u baziliku San Silvestro in Capite (Rim), gdje se ujedno s velikim poštovanjem i čuva. 

    Sveti evanđelisti – sv. Matej, sv. Marko i sv. Luka, opisuju Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja. 

 

    Ovaj, uistinu dramatičan događaj, sv. Marko (Mk 6, 17-29) opisuje:

    Herod doista bijaše dao uhititi Ivana i svezati ga u tamnici zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa, kojom se bio oženio. Budući da je Ivan govorio Herodu: »Ne smiješ imati žene brata svojega!«, Herodijada ga mrzila i htjela ga ubiti, ali nije mogla jer se Herod bojao Ivana; znao je da je on čovjek pravedan i svet pa ga je štitio. I kad god bi ga slušao, uvelike bi se zbunio, a rado ga je slušao. 

    I dođe zgodan dan kad Herod o svom rođendanu priredi gozbu svojim velikašima, časnicima i prvacima galilejskim. Uđe kći Herodijadina i zaplesa. Svidje se Herodu i sustolnicima. Kralj reče djevojci: »Zaišti od mene što god hoćeš, dat ću ti, pa bilo to i pol mojega kraljevstva.« Ona iziđe pa će svojoj materi: »Što da zaištem?« A ona će: »Glavu Ivana Krstitelja!« I odmah žurno uđe kralju te zaište: »Hoću da mi odmah dadeš na pladnju glavu Ivana Krstitelja!«

    Ožalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika ne htjede je odbiti. Kralj odmah posla krvnika i naredi da donese glavu Ivanovu. On ode, odrubi mu glavu u tamnici, donese je na pladnju i dade je djevojci, a djevojka materi Kad za to dočuše Ivanovi učenici, dođu, uzmu njegovo tijelo i polože ga u grob.

 

     I dok smo još jučer (28. kolovoza), proslavili spomen sv. Augustina, biskupa i crkvenog naučitelja, upravo taj istoimeni svetac, ovaj događaj, koji nas podsjeća na mnoga zbivanja modernog vremena, opisuje: 

    „Tek što sam pročitao Evanđelje, pred mojim se očima ukazao okrutan prizor: glava sv. Ivana na pladnju, prokleti nalog pun okrutnosti, jer se nije mogla podnositi Istina. Jedna djevojka pleše, a jedna se mati odmara; usred bestidnosti i uživanja jedne gozbe, drsko se stvara i izvodi bezbožna zavjera. I tako se na Ivanu ispunila riječ, koju je sam unaprijed rekao: ‘On mora rasti, a ja se umanjivati’. On je uistinu bio umanjen, kad mu je bila odrubljena glava, a Krist je porastao na Križu.”

    Bogu ostanimo istinski i ponizno zahvalni i sred ovogodišnjeg spomena Mučeništva sv. Ivana Krstitelja, kao što su u molitvi ujedinjeni i svi oni koji i danas posvećuju svoja srca, pa i naselja, župe, crkve i kapele diljem naše domovine i svijeta ovom jedinstvenom proroku i svecu. 

 
MOLITVA

      Bože, Ti si svetom Ivanu Krstitelju dao da bude preteča Tvoga Sina u rođenju i smrti: on je podnio mučeništvo za Istinu i Pravdu. Daj da se i mi borimo za širenje i priznanje Tvoje Nauke. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.
 
 

Izvori: 

  1. http://www.zupajastrebarsko.hr/
  2. Sveti zbor za bogoštovlje (2017.); Časoslov Rimskog Obreda, Kršćanska sadašnjost, Zagreb