Po Tvojoj Riječi

Po Tvojoj Riječi

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
(Lk 1, 26-38)

     U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija.

     Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, Milosti puna! Gospodin s Tobom!«

     Na tu se riječ Ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav.
     No anđeo Joj reče:
     »Ne boj se, Marijo!
     Tȁ našla si Milost u Boga.
     Evo, začet ćeš i roditi sina
     i nadjenut ćeš mu Ime Isus.
     On će biti Velik
     i zvat će se Sin Svevišnjega.
     Njemu će Gospodin Bog
     dati prijestolje Davida, oca njegova,
     i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke
     i Njegovu Kraljevstvu neće biti kraja.«

     Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?«

     Anđeo joj odgovori:
     »Duh Sveti sići će na te
     i Sila će te Svevišnjega osjeniti.
     Zato će to Čedo i biti sveto,
     Sin Božji.
     A evo tvoje rođakinje Elizabete:
     i ona u starosti svojoj zače sina.
     I njoj, nerotkinjom prozvanoj,
     ovo je već šesti mjesec.
     Tȁ Bogu ništa nije nemoguće!«
     Nato Marija reče:
     »Evo službenice Gospodnje,
     neka mi bude po Tvojoj Riječi!«
     I anđeo otiđe od nje.

 

Predragi u Kristu, 

Poslanica Hebrejima daje dvije prekrasne važnosti Volji Neba ili Volji Oca. Jasno biva zapisano: »Vršiti, Bože, Volju Tvoju!« i još više: U Toj smo Volji posvećeni prinosom Tijela Isusa Krista jednom zauvijek. 

     Blažena Djevica Marija, kao da je znala i kao da je slutila Stvarnost, Svetost i Važnost Volje Oca. I tako je prekrasno kad se spomenemo ove važne svetkovine Blagovijesti… kad razmatramo o Navještenju. Ljudstvo se rađa. Ljudskost dobiva na važnosti. Blizina Božja biva očitija nego ikada. Srce čovjeka, srce poslušnosti… dobiva ispunjenje pred Nebom Istine i Ljepotom Ljubavi, što za svu Vječnost opstaje… blista… te vječno titra. 

     Ovo je tako posebna svetkovina, jer kao što stoji zapisano negdje… Čitavo čovječanstvo je čekalo Marijino DA. Po Tvojoj Riječi – svetost je Vjere One koja nije znala što ju čeka, budući da ni muža nije poznavala. Kako Vjera zna zablistati onda kad to čovjek ne očekuje… Kako li Nada, koja ne postiđuje u Srcu Majke gori i izgara, jer je stopljena s Vjerom… jer je nahranjena životnim iskustvom molitve i poniznosti. 

     Po Tvojoj Riječi – ugravirajmo danas u vlastito srce i živimo istinsku Vjeru koja ne pozna nikakve prepreke. Ljubljena Majko, bodri nas… moli za nas… u svu Vječnost.