Bezgrješna egzistencija

 

   Bezgrješna egzistencija, naprotiv, znači: čovještvo u otvorenosti prema Bogu i bližnjemu.

 

   … Novo čovještvo: sasvim otvoreno za Oca, sasvim otvoreno za ljude.