Isusu, Kralju Ljubavi

Isusu, Kralju Ljubavi

Mala krunica Isusu Kralju Ljubavi

 

– moli se na krunicu od pet desetica

centered image

  © Što smo prošli u Došašću, neka ne ostane samo dijelom tek puke prošlosti

– Bože, u pomoć mi priteci.
– Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu…
 

Apostolsko vjerovanje

zrnce početka desetice

O Isuse, Milosrdni Kralju moj, predajem Ti svoje nevolje. O Isuse, Kralju Ljubavi, pouzdajem se u Tvoju Milosrdnu Dobrotu.

zrnca desetice

– O Isuse, Kralju Ljubavi, usliši nam molitve;
– po zaslugama svojeg svetog Djetinjstva.

po završetku svih desetica

Slava Ocu…
O, Isuse Kralju Ljubavi, pouzdajem se u Tvoju Milosrdnu Dobrotu. (3×)
 

centered image

  © Obratimo se puni pouzdanja i nade, Djetetu koje voli… Djetetu koje primjerom ukazuje na to kako se postaviti, djelovati i živjeti u skladu sa zajednicom, osobito obitelji

 

Litanije Isusu, Kralju Ljubavi

 
 

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.
 
 

Kriste, čuj nas.

Kriste, usliši nas.
 
 

Oče, nebeski Bože, …

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …

Duše Sveti, Bože, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

 … smiluj nam se.

 
 

Sveta Marijo, Majko Božja, …

Sveta Bogorodice, …

 … moli za nas.

 
 

O Isuse, Kralju Ljubavi, …

O Isuse, Kralju Ljubavi, predivni, koji si se odmarao u rukama sestre Yvonne, …

O Isuse, Kralju Ljubavi, po čijim se iskazanim Milostima događaju mnoga čudesa, …

O Isuse, Kralju Ljubavi, najvećeg veličanstva, …

O Isuse, Kralju Ljubavi, koji nam nudiš svoje božansko Srce, …

O Isuse, Kralju Ljubavi, satrven žalošću zbog naših grijeha, …

O Isuse, Kralju Ljubavi, koji si radi našeg Spasenja, postao čovjekom, …

O Isuse, Kralju Ljubavi, neizmjernog Milosrđa prema grešnicima, …

  … blagoslovi nas.

 
 

Po svom svetom Začeću i Rođenju, …

Po svom prvom prolijevanju Krvi, …

Po svom prisilnom bijegu u Egipat, …

Po svom poniznom služenju i poslušnosti u nazaretskoj kući, …

Po svim zaslugama svojeg svetog Djetinjstva, …

  … smiluj nam se, Isuse, Kralju Ljubavi.

 
 

Da nas udostojiš zaštititi od svih opasnosti današnjice, …

Da se udostojiš sačuvati nas od bolesti i nesreća, …

Da se udostojiš spasiti nas od zasluženih kazni, …

Da se udostojiš poniziti neprijatelje svete Crkve, …

Da se udostojiš svetoj Crkvi dati Slobodu i Mir, …

Da se udostojiš poslati svog Duha Branitelja našem Svetom Ocu i svim biskupima i svećenicima, …

Da se udostojiš povratiti grešnike svom Svetom Srcu, …

Da se udostojiš trpeće duše osloboditi iz Čistilišta, …

Da se udostojiš umiruće oprati u svojoj Predragocjenoj Krvi, …

Da se udostojiš uslišati naše molbe i vapaje, …

Da se udostojiš primiti nas u svoju divnu Slavu, …

   … molimo Te, usliši nas Isuse, Kralju Ljubavi.

 
 

Moj najdraži Isuse, molim Te, podari svakom čovjeku svijeta svoj Mir.

Moj najdraži Isuse, molim Te, neka Tvoj Mir dođe među sve narode.

Moj najdraži Isuse, molim Te, neka se čovječanstvo spasi u Tvojem Miru.

Moj najdraži Isuse, molim Te, neka kroz Tvoj Mir nestanu obiteljske mržnje.

Moj najdraži Isuse, molim Te, neka kroz Tvoj Mir dođe narodima istinsko obraćenje.

Moj najdraži Isuse, molim Te, neka narodi prihvate Tvoju Ljubav i Milosrđe.

Moj najdraži Isuse, molim Te, zapali srca naroda svojom Ljubavlju.

Moj najdraži Isuse, molim Te, neka Tvoja Ljubav obuhvati sve Tvoje neprijatelje.

Moj najdraži Isuse, molim Te, neka brat ljubi brata u Tvojoj Ljubavi.

Moj najdraži Isuse, molim Te, pokaži svoju Ljubav svakoj obitelji na Zemlji.

Moj najdraži Isuse, molim Te, blagoslovi svojom Ljubavlju sve narode svijeta.

Moj najdraži Isuse, molim Te, budi za nas Put u Novi Jeruzalem.

Moj najdraži Isuse, molim Te, pozovi svu svoju djecu u svoju svetu Crkvu.

Moj najdraži Isuse, molim Te, neka se nitko ne izgubi na putu u Nebo.

Moj najdraži Isuse, molim Te, budi naše Svjetlo na našem duhovnom putu k Tebi.
 
 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam Isuse, Kralju Ljubavi.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas Isuse, Kralju Ljubavi.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj nam se Isuse, Kralju Ljubavi.
 

pomolimo se

       O Isuse, Kralju Ljubavi, Vladaru Neba i Zemlje, moj ljubljeni Spasitelju i Otkupitelju; molim Te, pogledaj pun Milosrđa na nevolju svog djeteta, koje Ti vapi za pomoć. O božansko Dijete, o veliki Milostivi Kralju, molim Te po svim zaslugama Tvoga svetog Djetinjstva, usliši moje molitve, ako odgovaraju Tvojoj božanskoj Volji i ako služe mojem Spasenju. Posvećujem se i predajem potpuno Tebi, o Kralju Ljubavi. Amen.

– Blagoslivljajmo Gospodina.
– Bogu hvala.

 
 
Izvor: 

  1. Marica Vidović, SAVEZ MALIH SRDACA KRALJA LJUBAVI