Progonjenima za Nebo

Progonjenima za Nebo

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 5, 1-12a)

 

      U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe Mu učenici. On progovori i stane ih naučavati: 

      »Blago siromasima duhom:
      njihovo je kraljevstvo nebesko!
      Blago ožalošćenima:
      oni će se utješiti!
      Blago krotkima:
      oni će baštiniti zemlju!
      Blago gladnima i žednima pravednosti:
      oni će se nasititi!
      Blago milosrdnima:
      oni će zadobiti milosrđe!
      Blago čistima srcem:
      oni će Boga gledati!
      Blago mirotvorcima:
      oni će se sinovima Božjim zvati!
      Blago progonjenima zbog pravednosti:
      njihovo je kraljevstvo nebesko!
      Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju
      i sve zlo slàžū protiv vas!
      Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima!«

 

      Riječ Gospodnja.

 
 

      Predraga braćo i sestre, predragi u Kristu koji pruža Blaženstva Neba ovog dana… 

     Najveće blaženstvo koje možemo doživjeti… najveće blaženstvo koje mi, ljudi na ovoj Zemlji možemo osvojiti na osobit način, uz pomoć Božje Ljubavi jest upravo sama Radost Života, kao i samo klicanje u konačnici, jer velika je plaća vaša na nebesima! – stoji upisano i izrečeno od samog Gospodina. 

     Razmatraj nad sebi dragim blaženstvom u Svjetlu Riječi i Istine… u Svjetlu Milosti, što nam od Neba biva darovana. I dao dragi Bog… dao Bog Milosti i Neba Ljubavi… da sav umor, sva nestalnost, kao i sva pogibao koja nam prijeti… budu upravo na nagradu i dobit duha, duše i tijela. 

     Još u Prvom čitanju ovog dana (2 Mak 7, 1-2. 9-14) prekrasno biva izgovoreno: Od Neba sam primio sve udove… i od Neba smo primili sva blaženstva. Od Neba biva primljeno sve plemenito, dobro, korisno i učinkovito! Od Neba vječne Istine i Mudrosti biva Duhom Svetim protkana stvarnost u kojoj se pronalazimo.

     Zar nije u tom istom čitanju rečeno: Blago onom koji umre od ruke ljudi, u čvrstoj nadi koju ima od Boga: da će ga Bog uskrisiti! – to biva rečeno, da bismo spoznali što slijedi iza odanosti, kao i kako pred Nebom, pred Bogom, pred Istinom… moramo biti temeljito iskreni. I ne samo sv. Karlo Lwanga i drugovi… nego i sva četa mučenika, to je iskusila i u duhu vjernosti ginula, gubila glavu, ostajala bez udova…  bila temeljito mučena! 

    Što su za tebe Blaženstva Neba?! Što ti predstavlja Krist Patnik, Mučenik?! Zar poradi jednokratnog užitka da odbijem i prezrem Istinu Ljubavi?! Zar poradi vražje naslade, da odem u bespovratnu Propast?! 

     U svemu, gledaj i promatraj Stvarnost Istine Blaženstava Neba, jer Blago ove večeri, ovog dana sja u našim životima. 

 
 

Izvor: 

  1. Sveti zbor za bogoštovlje (1991.); Red Čitanja, Svetačka Čitanja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb