SLUŽBA RIJEČI (III. nedjelja)

SLUŽBA RIJEČI (III. nedjelja)

Čitanje Knjige proroka Jone
(Jon 3, 1-5. 10)

    Riječ Gospodnja dođe Joni drugi put: 

    »Ustani«, reče mu, »idi u Ninivu, grad veliki, i propovijedaj u njemu što ću ti reći.« Jona ustade i ode u Ninivu, kako mu Gospodin zapovjedi. Niniva bijaše grad velik pred Bogom – tri dana hoda. 

    Jona prođe gradom dan hoda, propovijedajući: »Još četrdeset dana i Niniva će biti razorena.«

    Ninivljani povjerovaše Bogu; oglasiše post i obukoše se u kostrijet, svi od najvećega do najmanjega.

    Bog vidje što su činili: da se obratiše od svojega zlog puta. I sažali se Bog zbog nesreće kojom im bijaše zaprijetio, i ne učini.

    Riječ Gospodnja. 

 
 

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje!
(Ps 25, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9) (Ø.:3c)

    Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
      nauči me svojim stazama!
    Istinom me svojom vodi i pouči me
      jer Ti si Bog, moj Spasitelj! Ø.

    Spomeni se, Gospodine, svoje Nježnosti
      i Ljubavi svoje dovijeka.
    Spomeni me se po svojoj Ljubavi –
      radi Dobrote svoje, Gospodine! Ø

    Gospodin je sama Dobrota i Pravednost:
      grešnike On na Put privodi.
    On ponizne u Pravdi vodi
      i uči malene Putu svome. Ø

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla, apostola, Korinćanima
(1 Kor 7, 29-31)

    Ovo hoću reći, braćo: Vrijeme je kratko! Odsada i koji imaju žene, neka budu kao da ih nemaju; i koji plaču, kao da ne plaču; i koji se vesele, kao da se ne vesele; i koji kupuju, kao da ne posjeduju; i koji uživaju ovaj svijet, kao da ga ne uživaju, jer – prolazi obličje ovoga svijeta.

    Riječ Gospodnja. 

 
 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
(Mk 1, 14-20)

 

    Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je Evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se Kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte Evanđelju!«

    I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari. I reče im Isus: »Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za Njim. 

    Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže. Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za Njim. 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

Izvor: 

  1. Hrvatska biskupska konferencija (2007.); Lekcionar I. – Nedjelje A B C i SVETKOVINE GOSPODNJE, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb