Beskrajna Ljubav

Beskrajna Ljubav

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 5, 17-19) 

 

    U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
 „Ne mislite
 da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke.
 Nisam došao ukinuti, nego dopuniti.
 Zaista, kažem vam,
 dok ne prođe nebo i zemlja,
 ne, ni jedno slovce,
 ni jedan potezić iz Zakona neće proći,
 dok se sve ne zbude.
 Tko dakle ukine jednu od tih,
 pa i najmanjih zapovijedi
 i tako nauči ljude,
 najmanji će biti u Kraljevstvu nebeskom.
 A tko ih bude vršio i druge učio,
 taj će biti velik u Kraljevstvu nebeskom.”

 

    Riječ Gospodnja.

 
 

    On, Isus… Beskrajna je Ljubav… uistinu Beskrajna…

    On je jedinstvena Nada… Nada kojoj bi mogao, možda čak i već sad… uronjen u svetost same Vječnosti… pogledati u Oči…

    Ljubavlju s Križa, naš vječni Učitelj ne uči više ni Riječju, ni primjerom… ni prispodobom… On uči stvarnošću darivanja samog sebe… stvarnošću darivanja Krvi i Vode… čitavog bića… Tijela svog… za svu Vječnost…

    Sve ćemo mi to, tog famoznog „jednog Dana” spoznati i shvatiti, zašto je to moralo tako biti… a do tad’ nam ostaje istinski se truditi, zalagati i ponizno hoditi ljubavlju za Ljubav, u svu Vječnost. 

 
 

Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2007.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb