Blaženstvo Istine

Blaženstvo Istine

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
(Iv 3, 31-36)

 

    »Tko odozgor dolazi,
on je iznad sviju;
tko je sa zemlje,
zemaljski je i zemaljski govori.
Tko dolazi s Neba,
on je iznad sviju;
što je vidio i čuo – za to svjedoči,
a svjedočanstva njegova nitko ne prima.
Tko prima njegovo svjedočanstvo,
potvrđuje da je Bog istinit.
Uistinu, onaj koga Bog posla
Božje Riječi govori
jer Bog Duha ne daje na mjeru.
Otac ljubi Sina
i sve je predao u Ruku Njegovu.
Tko vjeruje u Sina,
ima vječni Život;
a tko neće da vjeruje u Sina,
neće vidjeti Života;
gnjev Božji ostaje na njemu.«
 
    Riječ Gospodnja. 

 
 

    Predragi,

    Isus po ljepoti, Milosti i misli sv. Ivana, apostola i evanđeliste… progovara i o nebeskoj i o zemaljskoj stvarnosti. Kao da je nebesko, jedna stvarnost, a ovo zemaljsko druga stvarnost. S Neba… kaže Isus: svjedočanstva njegova nitko ne prima. No, tko pak primi potvrđuje da je Bog istinit. 

    Da… ova nebeska stvarnost teži k jednoj jedinoj Istini – Isusu Kristu. Jedna je Istina i Bog je istinit! Sagledaj čovječe tu stvarnost života Isusova, ali ne samo to, već i ove događaje koje su sami apostoli… osobito Petar i Ivan, pa i Pavao kasnije… doživljavali. To sve samo potvrđuje ljepotu i postojanost Uskrslog Krista. 

    Psalam kaže: Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin; blago čovjeku koji se Njemu utječe! Kušaj ovu stvarnost, preljubljeni čovječe. Kušaj Milost. Kušaj Ljubav. Kušaj Otajstvo koje ti donosi ovo sveto Evanđelje. 

    Neka nam samo, ta misao – roditi se odozgor – bude u srcu… u dubini duše, duha, tijela… i za svu Vječnost, čovjek se nema čega bojati. 

    Grijeh se može dogoditi, no ne ostati u njemu. Ispraviti čim prije. Podići se, nastaviti i težiti k jedinoj, svetoj i neuništivoj Istini, jer bez obzira koliko, danas, bile pomalo i različite stvarnosti Neba i Zemlje… znamo odakle smo, gdje smo, ali i kamo težimo. 

    Utecite se Ranama Sina svete Vječnosti… danas, Rani Desnice i Ljevice Njegove… te molite za Milost spasenja duše, duha i tijela. 

 
 
Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2007.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb