Radi čovjeka

Radi čovjeka

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
(Mk 2, 23-28)

 

    Jedne je subote Isus prolazio kroz usjeve. Njegovi učenici počeše putem trgati klasje. A farizeji mu rekoše: »Gle! Zašto čine što subotom nije dopušteno?«

    Isus im odgovori: »Zar nikad niste čitali što učini David kad ogladnje te se nađe u potrebi on i njegovi pratioci? Kako za velikog svećenika Ebjatara uđe u Dom Božji i pojede prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko osim svećenika; a on dade i svojim pratiocima?«

     I govoraše im: »Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Tako, Sin Čovječji gospodar je subote!«

 

     Riječ Gospodnja.

 
 

    Predragi u Kristu, pred nama se prostire svetost prizora i scene koje nas uvode u bît evanđeoske postojanosti i smisla: radi čovjeka. 

     Radi čovjeka gotovo ne samo da subota biva stvorena, već i svo stvaranje i smisao postojanosti Svemira, dovodi nas do samog Postanka… točnije šestog dana stvaranja. Na sliku Božju, bivamo postavljeni svi mi… i zato i subota, kojoj je sam gospodar Sin Čovječji ne bi trebala imati toliku vrijednost, toliki značaj, ako nije radi čovjeka. Možda subotom nisu smjeli trgati klasje, ali i mimo takvih propisa, istupa Vječnost Ljubavi i Nade. 

     Isuse, nauči nas kako istinski nahraniti dušu svoju… kako istinski ljubiti svetost čovjeka… te kako istinski pristupiti Zakonu Neba. 

 
 

Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb