Blago Sina

Blago Sina

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
(Mk 3, 7-12)

 

    U ono vrijeme: Isus se s učenicima povuče k moru. Za Njim je išao silan svijet iz Galileje. I iz Judeje, iz Jeruzalema, iz Idumeje, iz Transjordanije i iz okolice Tira i Sidona – silno je mnoštvo čulo što čini i nagrnulo k Njemu. 

    Stoga reče učenicima neka Mu se zbog mnoštva pripravi lađica da Ga ne bi zgnjeli. Jer mnoge je ozdravio pa su se svi koji bijahu pogođeni kakvim zlom bacali na Nj da bi Ga se dotakli. A nečisti duhovi, čim bi Ga spoznali, padali bi preda Nj i vikali: »Ti si Sin Božji!« A On im se oštro prijetio da Ga ne prokazuju.

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

    Predragi, 

    u srži svetosti ove evanđeoske Riječi, prikazano je blago Sina… blago Boga Živog… i ovo Evanđelje nam ukazuje: kao što je nekoć narod bio tako potrebit Boga, te Njegove svete i jedinstvene Prisutnosti… tako smo Ga i mi, pa čak i još više, potrebiti danas. 

    Hrlili su k Njemu… I to nije ništa čudno, budući da je mnogima pomagao i na razne načine ih upućivao k Vječnosti. Lađicu su Mu trebali pripraviti… skromnu i vrlo jednostavnu… samo da bi svima imao pristup pogleda. 

    Tu je još zanimljivo kako su čak i nečisti duhovi padali preda Nj… no, nije želio da Ga prokažu… Želio je sinovskom ljubavlju i sinovskim pristupom ostati skrovit, kako bi mogao uistinu pristupiti svim potrebitima… potrebitima i Ljubavi i Vjere i Nade… blagoslova, pa i ozdravljenja… 

    Zastani još malo nad ovom evanđeoskom Riječi i neka Duh Sveti u naša srca protka ono najbitnije… upravo ono što nam može pomoći i u sadašnjosti i u budućnosti i u svu Vječnost. Isuse, budi uz nas. 

 
 

Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb